Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boj o Nauku


Znovuobjevená zavátá stezka buddhů, jak již uvedeno, byla původně duchovním  majetkem Tibeťanů, jelikož se v historii této země vyskytli dva buddhové, kteří ji uskutečnili, což byli Marpa (zvaný Překladatel) a Milaräpa (proslul i jako divotvorce a básník).

Realizací Mistra Květoslava, který byl zároveň tulkuem neboli převtělením Marpovým, byla tato Nauka Tibetu vzata („jelikož už se nenašel nikdo, kdo by polapil Zlaté ptáče ducha Milaräpova“, praví Mistr) a přenesena do Čech, za což pak byli Tibeťané ztrestáni čínskou okupací (Mistr již při realizaci pravil, že „Tibet bude za to bit, že si nechal Nauku vzít“).

 Jak je tato Nauka pro lidstvo cenná a důležitá ukázalo se v momentě, kdy Mistr pojal záměr přenést ji na dalšího adepta a učinit ji tak živou. V tu chvíli proti němu vystoupil Strážce Prahu, buddhistický Máro (Ďábel) a při vzájemné neústupnosti se lítý boj na duchovní úrovni v našem světě projevil vypuknutím  2. světové války, za což Mistr přijal zodpovědnost a nechal si do svého nitra zapsat všechny oběti této války.

Márové z ohavné říše touhy byli v tomto boji pobiti a válka skončila, ale do jejich čela se postavili noví zavilí vůdcové a na Zemi jedna totalita vystřídala druhou. „Oproti nacismu komunisté vydolovali zlo z ještě větší hloubky“, praví Mistr a po skončené válce konstatoval, že lidstvo je propasti zničení blíž, než-li před ní.

Ještě více než za války musel K.M. v padesátých letech čelit zákeřným pokusům připravit jej o život. Jako buddha k tomu říká, že „vzhledem k původu a možnostem Strážců Prahu je boj s nimi obtížný“ a pokud by to dovolil a nechal se "ukřižovat", následky pro lidstvo by byly zcela fatální.

Pro vyčerpávající a neuvěřitelně složité situace, které takto vznikaly a pro své naprosté odevzdání se Nauce, do níž vložil všechnu svou energii i skrze zničené zdraví, coby důsledek těžké dřiny v pekárně ve spojení s prudkým úsilím o zdolání vrcholu duchovního vývoje, nás Mistr předčasně opustil v roce 1974. Přesto již v té době byly vytvořeny podmínky pro přenos Nauky formou samozasvěcení jeho nástupce, kterým se stal můj guru Josef Studený.

Občas se někdo holedbá, že něco ví a něco zná nebo tvrdí, že za víkend si vyčistíte karmu a spolknutím pilulek pochybného původu dosáhnete vhledu a zasvěcení a podobně. Proto uveďme příklad solidní práce na sobě:

V roce 1973 byli již schopni tři nejvíce pokročilí Mistrovi žáci (A.Bajer, M.Kovář a J.Studený) žít ve třetím buddhistickém vnoru, na čemž vesměs pracovali celá desetiletí. To je stav, o kterém se dr. Kovář vyjádřil, že Brahma (Stvořitel) je hluboko pod ním. Trvalo však ještě dalších 15(!) let úsilí, než-li v roce 1988 dosáhl J.Studený buddhického samozasvěcení a stal se (62 let po Mistru Květoslavovi) dalším členem dynastie Kagjüpa.

Reakcí na to ve světě byla u nás Sametová revoluce a pád komunismu v Evropě. Nastalo uvolnění a v edici Přímá stezka začalo vycházet Mistrovo jedinečné dílo, které na světě nemá obdoby. Máro však svržen dosud nebyl. Projevilo se to v rozdělení Květoslavovy obce na několik frakcí, které se vzájemně osočovaly, přely se nebo se přímo nesnášely, což trvá dosud (jak buddhistické!).

S guruovým vysokým stářím pak v některých „takyusilujících“ , bez ohledu na jejich faktickou fundovanost, vyvstaly  ambice k převzetí pomyslného žezla nad obcí, aniž by snad jen tušili, jakou nesmírnou zodpovědnost a zátěž by tím na svá bedra přijali. Nevšimnuli si, že se stali nástrojem Márovým…

Boj se Strážcem Prahu vyvrcholil na podzim roku 2008, kdy se jistý pan M. pokusil buddhu Josefa magicky rituální dýkou zabít (pokud jde o snahu zabít buddhu, lékaře všech bytostí  přinášejícího nezměrné dobro, má se za to, že větší hřích ve vesmíru spáchat nelze). Jakkoliv to bylo pošetilé, zkusil to celkem třikrát a v neviditelnu ho přitom doprovázely dvě ženy, které zřejmě neměly ponětí o tom co dělá. Jedna z nich nedávno zemřela.

Jak takový magický útok vypadá, zjistil jsem v té době i sám na sobě, když jednoho dne v zaměstnání mě cosi neviditelného mocně udeřilo do prsou a neznámá energie mi tam udělala něco jako kruhy na vodě, takto se od středu uvnitř hrudi šíříc. Ve zlomku vteřiny mi přišlo, že se mé srdce zastaví a toto jsem si vnitřně i řekl. Po chvíli napjatého očekávání se však srdce znovu rozeběhlo a tak jsem se dal do pořádku a pokračoval v práci. Když mi pak guru vyprávěl, jak podle a hloupě na něj M. zaútočil, jak mu chtěl magicky zastavit srdce, pochopil jsem, že mě tehdy zaštítil a tak jsem přežil (což rozhodně nebylo poprvé).

O rok později, po veliké zkoušce pokory a nelpění, více než  dvacet let od dosažení buddhovství, stal se Josef Studený  nirmánakájou - živým buddhou, kdy toto proměněné božské tělo, jakkoli hmotně vypadající a se chovající, je už pouhá iluze (viz. Ježíš po vzkříšení, kdy jedl a pil se svými učedníky a mohli se jej dotýkat ba ohmatat jeho rány, což mu nijak nebránilo zase zázračně zmizet z viditelné pláně našeho světa, stejně jako před ním Eliáš a Henoch). Takto se nám pak jako náš guru nechal poznat, o svém stavu řka: „Nedovedete si představit, jaké je poznání buddhy“.

Skeptikům, kteří si teď říkají „nojo, měl zázračné tělo a stejně umřel jako obyčejný člověk“, ocituji Mistrova slova: „Žijeme v nesmírně výstředních časech“. Ano, v době kalijugy (černého věku) žijí buddhové  v ústrani a dokonce i běžným občanským životem a zaměstnáním. A tak K.M. dosáhl probuzení v osmnácti letech jako pekař a J.S. pro změnu realizoval až v důchodu, ale již dávno před tím v Tibetu byl Marpa pro své sousedy jenom statkářem a vůbec netušili, kdo to je.

Ač by nemuseli, trpělivě donáší své tělo (ostatně Vznešený Gautama učinil totéž) i společenské zařazení a obyčeje až do té rakve (kde se ovšem, na rozdíl od nás, promění v čirý jas a zmizí v přírodě  – a dále už osudy buddhů nelze sledovat“, praví Mistr).

O další osobní zkušenosti v tomto směru se zde dělit nechci neboť jsem dalek toho přesvědčovat kohokoliv o pravdivosti mého svědectví. Přesto věřím, že pokud toto někteří z čtenářů dokáží přijmout s čistým srdcem a bez předsudků (že je někdo chce oblafnout  a nakonec z nich vytáhnout  nějaké peníze, jak už to bývá), mohou z toho vzít veliký užitek nesrovnatelný s žádnými pozemskými statky.

Neboť Mistr pravil: „Vždycky platilo a platí, že i světští přívrženci buddhy jsou již na Cestě“.

 

                          

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: otázky

(Robert, 30. 4. 2014 10:50)

Dobrý den,
předně bych Vám rád poděkoval za Váš příspěvek neboť tímto tyto stránky dostávají nový rozměr. Dále se pak omlouvám za pozdní odpověď jsa velice zaneprázdněn.
K otázce prvé mohu říci, že Josef toto břemeno oficiálně na nikoho nevložil, i když se o jistých nadějných následovnících neurčitě zmiňoval.
Dokud nedojde ke zlomu a nenastane Nový věk, pak v tomto starém stále platí podmínka, že adept na dalšího člena Skvostné Bělostné Dynastie musí dosáhnout buddhovství formou sebezasvěcení. Pokud takový existuje, tak při zveřejnění jeho identity by Temný princip jistě vyvinul maximální úsilí, aby mu toto znemožnil.
Toto M. a nebo, když už jste s tím začal, V.M., vůbec nepochopil a chtěl věřit tomu, že se stane buddhou tím, že na něj guru rituálně vloží ruce. Nu, splnilo se mu přání alespoň tedy formálně. Jak pravil Josef, Květoslav u toho nebyl a tak se jednalo o prázdný akt, kdy V.M. vyměnil pojem sebezasvěcení za "sebeuznání".

K otázce druhé: Ptal jsem se kdysi gurua, co z toho měl Jahve, že si zde na Zemi vytvořil vyvolený národ svých uctívačů. Energii, odvětil lakonicky Josef. A vskutku, je lepší, než-li jiným brát, přesvědčit je, aby vám sami dávali. Jak dopadl Veliký Jahve, který dle Květoslava zářil více než Zeus, jistě víte.
Kdyby V.M. byl duchovní člověk, jak tvrdíte, jistě by karmické zákony znal. Svým pošetilým činem však dokázal, že je velmi nepravděpodobné, že jím vskutku je.

Re: Re2: otázky

(Pavel, 19. 12. 2016 13:27)

pokud někdo jdoucí naukou K.M tvrdí,že pokud posílá nad hlavu energii guruum že to je mrhání energií a že tam nic není,je to jen důsledek toho,že snimi nenavázal kontakt,že se bud málo snažil,či mu to nebylo umožněno...

Re: Re: Re2: otázky

(Robert, 20. 12. 2016 13:32)

Ahoj Pavle,

díky za znovu pozoruhodně načasovaný příspěvek. Mistr Květoslav svým žákům bezmála půl století trpělivě objasňoval význam sursum corda coby práci s energii, která se odesílá NAD HLAVU jako obětina lotosovým nohám guruů. Nad hlavu, tam kde nic není - to je právě to duchovní, nadbrahmické a transcendentní, ona buddhistická jasuplná Prázdnota, jsoucí čirým Vědomím!
A usilující, přesto že tam NIC není, mají s touto oblastí živý a velmi přesvědčující kontakt. Tam je třeba se navázat, DOVOLAT SE tam! K tomu slouží bhaktijóga a Květoslav praví, že první realizace by měla být bhakti. K dovolání se slouží v dnešní době ale zejména nesnesitelně tísnící poměry a vnitřní krize, které z usilujícího doslova vyrazí zoufalý výkřik touhy po Bohu a Světlu, po pomoci Bělostné Dynastie guruů.

Mistr Květoslav píše, že vždy rád stavěl věci ostře proti sobě. Proto snahu komolit Jeho Dokonalou nauku je třeba označit přímo jako zločinnou, mající usilující zavést na zcestí, zpátky do samsára. To není jenom důsledek toho, že se někdo nenavázal, že se málo snažil, že mu to nebylo umožněno. To je ZÁMĚR činného Temného principu, svést žáky na scestí a tvrdit, že je to mrhání energií, když jí nabízejí nad hlavu guruům.
Josef Studený k tomu napsal krátký článek Práce s energií, který díky panu Š. můžeme nyní dát na stránky jako neocenitelné svědectví toho, který Mistrovu Nauku uskutečnil.
S pozdravem Robert

Re: otázky

(Tom, 29. 1. 2017 14:47)

manželé pokud myslíte Mich.udělali to nejhorší,co může člověk,žák udělat proti svému guruovi.Budiž toto varováním...

Otazka

(Izidor, 26. 6. 2021 16:01)

Smim se zeptat kdo jsou to Denisa a Vit Michalcakovi? Slysel jsem,že ich Jozef vyhlasil za sve nastupce. Dekuji.

Re: Otazka

(Robert, 28. 6. 2021 10:26)

Dobrý den.
Protože se jedná o hlubší problematiku, kterou nelze ve zkratce popsat více, nežli je právě na těchto stránkách v kapitole Boj o Nauku uvedeno, odkázal bych Vás na sérii článků, v nichž tuto otázku zodpovídá přímo guru Josef.
V tomto případě to jsou zejména jeho statě Nic nového pod sluncem (http://www.kagyupa.com/czech/czech/nic_noveho_pod_sluncem/1.html) a dále Záhady mystiků a Toto ještě není rozloučení, které najdete tamtéž.
Úplné shrnutí, které původně nebylo určeno pro veřejnost, pak guru Josef nastínil v článku Úvahy o mé Cestě, který je publikován v knize Vadžrajána (str. 275-276).
S pozdravem Robert

Úvaha

(Nemo, 23. 3. 2021 17:56)

Květoslav viděl nedostatek i v tom , když "poznání bylo omezeno buddhismem". Květoslav i Jozef nauku nesli do konce své tělesné existence. I vůči překážkám a dění. Zda takovou opravdivost svedou i zájemci o nauku, to musí prokázat životem. Květoslav nauku přinesl, Jozef ji uskutečnil v nejhlubším významu. Ano, jsou to "živí buddhové", jenom už nesetrvávají "v gravitační tísni" tělesnosti. Biologické se proměnilo ve fyzikální.

Re: Re: Re2: otázky

(souls, 12. 9. 2015 21:08)

Zdravím Roberte,
Ví se ,kdo je pokračovatelem po J.Studeném?

Re: Re: Re: Re2: otázky

(Robert, 16. 9. 2015 6:23)

Dobrý den,
linie Kagjüpů není, bohužel anebo naštěstí, přenosná jinak, než-li dosažením samozasvěcení, tedy realizací alespoň jednoho z pěti dhjánibuddhů vládnoucích pěti principům tvořících náš vesmír.
Jak uvádí Mistr Květoslav, na Zemi není dost dobré karmy k tomu, aby existovali dva buddhové krátce po sobě, natož pak současně.
Nelze tedy předpokládat, že by se ještě v tomto starém věku stihnul někdo uschopnit být Josefovým pokračovatelem. Dharmu skrze egregora nese tedy sangha.
S pozdravem Robert

Re: Re: Re: Re: Re2: otázky

(Návštěvník, 16. 9. 2015 20:35)

Dobrý večer Roberte,
mohl byste mi prosím osvětlit co je to Egregor?
V mystickém slovníku od KM, to není.
Děkuji předem za odpověď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re2: otázky

(Robert, 17. 9. 2015 20:31)

Dobrý večer,
egregor je chápán jako duchovní inspirátor či náplň prostoru, ovlivňující určitý kosmický region.
Současným našim egregorem je buddha Květoslav a buddha Josef, kteří po devíti staletích učinili mahajánskou cestu opět živou a tedy i schůdnou.
Jejich působením povedou lidé ve věku Vodnáře opět radostný a šťastný život, jako býval ve zlatém věku, kdy lidé byli na světě ze srdce rádi, jak na to vzpomínají staré indiánské legendy.
S pozdravem Robert

Re: Re: Re2: otázky

(Pavel , 19. 10. 2017 9:42)

Opožděně reaguji ale třeba to budeš číst... Když jsem jezdil k Josefovi do Nemojova, hodně jsem praktikoval ono odesílání nad hlavu guruum.
Nejvíce jsem "navázal" kontakt s Milarepou, až to fungovalo tak, že jsem odeslal energii, stav, a vzápětí přišla odpověď, jako když někoho prozvonite mobilem, a on vás... Byl jsem z toho paf, a říkal to Josefovi. Řekl mi,že jsem s Milarepou spojen už z Minulosti...není to plýtvání energii jak tvrdili někteří, ale naopak zdroj duchovních stavů, které nám pomáhají na cestě. Když jsem slyšel prvně o Milarepovi, bylo to jako bych ho znal. Stejně jako Květoslav a Josef... K Josefovi jsem jezdil jak k dědovi. Ještě pokud de odesílá sex.energie nad hlavu, musí se zachovat míra... Nepřehnat to. Pak může energie chybět. Jak Josef vždy říkal, vše je energie, A ve vesmíru se o ní bojuje... Proto musíme dávat pozor, kam ji směřujeme, a šetřit.

Boj o Nauku

(C.K., 11. 12. 2016 21:32)

Dobrý den všem. Pokusím se začít přímou odpovědí na přímou otázku tedy co je onen spolek květ. Odpovím ovšem lakonicky: „Jeden ze spolků, co zde zbyl.“ Tazatel by jistě rád znal jména jejich členů a základní program. Je zřejmé, že i ostatní spolky by rády znaly výčet členů a programy spolků ostatních….Ale proč to všechno?
Abychom se mohli navzájem posoudit? Abychom předhazovali ostatním, že právě ten náš spolek pracuje nejlépe? Abychom se snad jiným vysmívali? Vždyť přece všichni víme, že základním nástrojem záporného principu je rozděl a panuj.
Po odchodu mistra Květoslava se jeho následovníci rozdělili do několika skupin. Po odchodu mistra Josefa se další roztříštili ještě do dalších skupin a každá z nich má tu představu, že právě ta jejich jde správným směrem. Podobnou představu má i každý z jejich členů. A přece nejsou schopny jednotlivé skupiny, ba ani bytosti spolupracovat.
Kdo z nás může říct: „Jsem osvobozen!“ Kdo za poslední léta dosáhl podstatnějších výsledků? Jak tedy můžeme poučovat nebo posuzovat druhé? Nadpis se jmenuje „Boj o Nauku.“ Mezi řádky a dotazy zde uváděnými ovšem zaznívá, že kde jaká skupina a kde jaký jednotlivec by rád ony pomyslné klíče od Nauky chtěl vyrvat pro sebe a ostatním je nabídnout až za případné uctívání, následování nebo co hůř za členské příspěvky. Copak už neplatí, že chceme štěstí pro všechny bytosti?
Poprosím tedy všechny, kteří se k Nauce nachomýtnou aby začali se cvičením základních vlastností, kterými nechť jsou: vlídnost, laskavost, tolerance, vstřícnost. Naučíme-li se chápat nedostatky, které vidíme na jiných, naučíme se zároveň pracovat a likvidovat nedostatky, které jsou v nás samých.
Možná to zní jako otřepaná fráze, ale já spolehlivější cestu neznám.
…A boj o Nauku? Ta je zde pro každou dobrou bytost, která usiluje následováním příkladů dávných i nedávných světců. Josef i Květoslav laskaví byli a pokud je mezi námi nesoulad, neděláme svou práci dobře a bude naplněn zákon, že národ, který si nechá Nauku vzít bude zničen. (Tak jako Tibet, Egypt, Hebrejové a mnozí další dnes už leckdy kompletně zapomenutí). NECHŤ JSOU ŠŤASTNY VŠECHNY BYTOSTI !

Re: Boj o Nauku

(Pavel, 12. 12. 2016 16:47)

nejde mi o nějaká jména,či o nějaké povyšovaní nad někoho.Pravdou je bohužel,že po přečtení řádek jejich stránky květ kvalitně jsem měl,a nejen já divný pocit.Rozporuplné vyjádření,špatně zvolená slova,čímž některá prohlášení vyzněla podivně...
Nejde o nějaké uctívání,protože k tomu není ani důvod.Není tu nikdo po Josefovi,koho by bylo možno uctívat jako gurua.Spolupracovat jistě,ovšem ne za každou cenu.Nauka K.M není spolek zahrádkářů,ale naukou k dokonalosti.Již za života K.M a J.S byla obec rozdělena,a je naivní si myslet,že by to mohlo být ted jinak.Chybí prostě ten někdo na patřičné urovni,kdo by mohl spojit,či není ještě znám...Něch jsou štastny všechny bytosti.

Re: Re: Boj o Nauku

(Jitka, 12. 12. 2016 18:15)

Pravděpodobně se osobně neznáme, ale dovoluji si reagovat podruhé na Váš komentář Pavle.
Váš dojem z textu zmiňovaného spolku je shodný s mým a ten jsem si potvrdila osobním setkáním. Jak píšete, ani mě k setkání a ověřování nevedla touha po povyšování se apod. Prostě jsem chtěla vidět lidi, kteří pokouší o praktikování nauky Květoslava Minaříka. Viděla jsem a podle viděného jsem se zařídila dál. Zůstal určitý dojem , který nekorespondoval s tím co jsem chtěla nalézt. Toť vše. Za mě můžu tento postup doporučit. Domněnky přestanou být domněnkami a o to jde. Mám za to, že je dobré mít možnost, rozhodovat se na základě vlastní zkušenosti. Nemusí přece nutně následovat dehonestace osob , které takto potkáváme. Jdou tak jak jdou, jinak to neumí , sklízí to, co sejí a rozumím tomu tak, že jsem na tom hodně podobně, tak jaképak povyšování, že ano? :-)

Re: Re: Re: Boj o Nauku

(Pavel, 14. 12. 2016 13:25)

děkuji,nějak jsem to přehlédl...Jsem rád,že někdo přemýšlí a hledá.Ono není bohužel vše takové,jak se jeví...

Co je to za květ?

(Pavel, 8. 12. 2016 9:52)

Náhodně jsem se na doporučení dostal na stránky květ.kvalitně.cz což je nějaké společenství udajně poctivě praktikujících mystiků,kteří praktikují nauku Květoslava Minaříka...
Text na mne působí trochu chaoticky,v mnoha prohlášeních si protiřečí,a slova používaná a celkový dojem je spíše jako by to psal někdo ne zcela střízliv...
Vypadá to,jako by se někdo pasoval na jediné dobře praktikující nauky K.M a zajímalo by mne,jestli je to na základě jejich domněnek,či poznání.Znáte tuto skupinu někdo?

Re: Co je to za květ?

(Jitka, 10. 12. 2016 10:32)

Ahoj,
měla jsem možnost sejít se s jednou členkou přímo a nepřímo se zakladatelem skupiny.

Re: Re: Co je to za květ?

(Ivan, 12. 12. 2016 20:31)

Jde o dva lidi co se propagují jako skupina?

Re: Re: Re: Co je to za květ?

(Jitka, 13. 12. 2016 10:50)

Netuším kolik má skupina členů. Kontakt na ně je dostupný, zeptejte se. 

 


Archiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 420168
Měsíc: 4760
Den: 102