Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr a Nauka


Na internetu je možno najít na téma Květoslav Minařík vícero odkazů a někdy i dotazů. Převládá mínění, že to byl v lepším případě jogín a mystik a autor četných spisů o duchovnu, což je v zásadě pravda. Lze však vypátrat i názory, že byl buddhista a učenec a dokonce jsem v jednom časopise přečetl, že si říkal Milaräpa… K tomu ovšem nelze mlčet.

Na téma života Mistra Květoslava je nejlépe přečíst si jeho autobiografii Kečara a s dílem se seznámit prostřednictvím knih a na stránkách jeho školy www.mahayana.cz/czech/default.html.

Květoslav Minařík se po osmnácti měsících nekompromisní snahy o zdolání vrcholu duchovního úsilí stal v roce 1926 buddhou par excellance a také avatárem Višnuovým neboť právě toto vysoké trenscendentní božstvo při druhém sebezasvěcení v roce 1946 realizoval (viz. hinduistická trojice Šiva, Višnu, Brahma). Touto jeho realizací v duchovních oblastech skončil věk Ryb, který byl zároveň věkem Brahmovým (jak praví Mistr „plným násilí a krve“) a začal věk Vodnáře, který bude věkem Višnuovým.

Mistr Květoslav Minařík je také nirmánakájou (živým buddhou dlícím v třetím těle Buddhově, viz. též trikája jako dharmakája, sambóghakája a nirmánakája) a coby božský avátar je nyní egregorem (duchovním inspirátorem) prostoru. Jeho působením se uplatní Nový věk jako mnohem klidnější, harmoničtější a také delší, než-li předchozí (mayské období devíti pekel přechází nyní do období třinácti nebí).

Mistr praví, že duchovní život v nové době bude těžší a buddha Josef k tomu na vysvětlenou dodává: "protože bude snadný" (tedy bez nynějších velkých tlaků). Jak sám Mistr ale o střídání cyklů praví, "po věku Višnuově nastane věk Šivův a ten teprve bude velebný" (neboť Šiva je ničitelem utrpení, které pramení z nevědomosti).

Květoslav Minařík je tedy novým Spasitelem lidského rodu, tím  který, stejně jako Buddha Gautama, znovu roztočil kolo svaté dharmy (jelikož buddhové se na světě vyskytují od nepaměti chráníc lidstvo před úpadkem obnovováním duchovních kvalit).

Jaké však máme pro tato tvrzení důkazy? Vzpomeňme si na jiné případy nirmánakájů v minulosti: Někdejší princ Siddhártha po svém „probuzení“ svým stoupencům jednoduše oznámil, že se stal buddhou, stejně tak později Ježíš Nazaretský po dosažení konstatoval, že je Boží syn ("jeho stav Christos ovšem představuje duchovní  mládí, stav buddhy pak stáří", praví Mistr).

V obou případech tito zakládají obec svých následovníků bez jakékoliv touhy po osobním prospěchu (spíše ke své újmě), natož aby, jak vidíme dnes u různých pseudoguruů, vysávali své věrné z majetku, ne-li něco horšího a kochali se svou slávou a obdivem zástupů. Místo sebechvály skvěli se nadpozemskou moudrostí, ve které na světě nenašli sobě rovného (zde srovnej s vrcholnými politiky, kteří zase nenajdou sobě rovných v řečnění a zaujímání neprůstřelných póz).

Jinak co do poznávacích znamení (např. Ježíši jeho zázraky ke všeobecnému uznání nijak nepomohly) praví Mistr, že na čele to napsáno neměli“ (byli to prostě lidé z masa a kostí) a ani on sám nebyl vyjímkou. V jeho případě je až úsměvné, že první kdo poznal jeho stav, nebyli jeho žáci, ale žena znalá klasického buddhismu, která přepisovala jeho spisy. Byla to paní Pavlová, jenž si všimnula indicií, které při výkladu a formulování své Nauky zanechal a zpříma se jej zeptala, je-li buddhou. Mistr přisvědčil a požádal jí, aby se o tom pomlčela… A to v rámci našeho národa trvá dodnes.

Proto se sangha (obec) považuje za třetí klenot (vedle buddhy a jeho dharmy) neboť vydává svědectví o Bhagavánovi (Nejsvětější osobnost božství, za něž je třeba takováto mimořádná vtělení považovat) a uskutečňováním Jeho učení tuto nauku k všeobecnému dobru rozšiřuje (neboť základem je vždy úsilí mravní, které jako jediné vytváří a umožňuje snesitelný život na Zemi).

Přes tyto živé následovníky, skrze jejich osvícený rozum, cit a úsilí, tak máme do dnešních dob na 2 miliardy(!) vyznavačů křesťanství (což by v čase pronásledování apoštolů a prvních křesťanů připadalo zhola nemožné) a ještě starší buddhismus vyznává či praktikuje asi půl miliardy stoupenců.

Květoslav Minařík znovuobjevil  zavátou stezku buddhů  a dokázal k nejvyšším metám vést nejnadanější ze svých žáků. Tím je v buddhismu myšleno, že dosáhli osvobození vyvázáním se ze sansára coby oblasti působící karmy a podmíněných skutečností. Proto zde neuvádím nižší realizace, kterých dosáhli jiní jeho stoupenci, byť by to byla realizace brahmická (sféra Boha Stvořitele). Těmi nejznámějšími osobozenými podle dosažených výsledků byli:

 

- p. Jeřábek, při smrti realizoval sféru sambóghakája

 - doc. Antonín Bajer (v dřívějším vtělení svatý Metoděj), uskutečnil stav zabitého Beránka (vyhlazení jáství úplným prostoupením božským Duchem), po smrti svou energii odevzdal Nauce

- JUDr. Miloslav Kovář, při smrti realizoval nebe buddhistům známé jako Ogmin (Bez návratu), nejvyšší to sféru rúpa-dhátu (transcendentních světů ve tvaru)

- Jiří Viktora, realizoval stav Tao, po smrti se zcela obětoval pro Nauku

- Josef Studený, v roce 1988 dosáhl buddhovství a stal se tak Květoslavovým nástupcem a guruem jeho mystické školy. Ke konci života pak realizoval stav nirmánakája a stejně jako Mistr je tedy živým buddhou. Jinak může být považován za vtělení Démantového a neotřesitelného ádibuddhy Vadžradhary a jako takový by měl být rovněž uctíván jako Bhagaván.

Společně s Mistrem náleží do Skvostné Bělostné Dynastie guruů, označované též jako Kagjüpa (nikoliv Karma Kagjü), odvozující svůj původ od prvotního buddhy Vadžradhary. Podmínkou příslušnosti k této linii je schopnost dosažení samozasvěcení (guru pouze ukáže cestu a vytváří podmínky k realizaci).

Prvním v této řadě je indický Tilopa, jemuž Nauku zjevily dákyně (nebeské víly) a jeho žák Naropa (podobně jako Siddhártha byl z královského rodu), dále pak jeho tibetský žák  Marpa a jeho žák Milaräpa, a po osmi staletích duchovním přenosem Nauky z Tibetu do Čech Květoslav Minařík, jakožto tulku (vtělení) Marpův a jeho žák Josef Studený.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Josev Studený a nástupnictvi...

(Pavel, 11. 6. 2024 20:15)

Dnes jsem našel zčásti udělaný Web Květoslav Minařík co se jinde nedoctete...z roku 2022.Autor nenasel jsem jméno tam mimo jiné uvádí, že Květoslav neprodal Josefovi vedení...No pokud vím a mám kopie originální korespondence mezi nimi,je to tam zcela patrné, že předal...
Jistě,vše se mění, a mohlo být vše jinak.Ale v několika dopisech to Květoslav zmiňuje...V návaznosti na to,se kdysi mluvilo o údajně ztracenem dopisu, kde to bylo zcela bez pochyb uvedeno...To ale není až tak podstatné. Nevíte Roberte,co to je za web a člověka co toto uveřejňuje? Znal vůbec Josefa?

Re: Josev Studený a nástupnictvi...

(Robert, 19. 6. 2024 15:01)

Dobré jitro, Pavle.
Web ani jeho autora neznám, ale podle toho, co na svých stránkách uvádí, což platí pro všechny takto smýšlející, nezná Josefa ani Květoslava, o kterém píše. Vždyť Bůh spojuje a Máro rozděluje, praví Mistr...
Nahrávka setkání z Březové, jež vznikla po Květoslavově odchodu, je v tomto smyslu více než výmluvná, neboť Zora zde hájí koncept dvou guruů, tedy Romana pro Rakousko a Josefa (pro ty, kdo jej uznávají, jak se Zora snaží vymezit jeho působnost) pro Čechy a Slovensko. "A to je špatně!", říká na to Josef, "jedna Obec, jeden guru".
Roman to ovšem pro svůj pád být nemohl (navzdory Zořině mínění, že to "opravil") a navíc se nezbavil strachu z toho, že jej žáci strhnou dolů, takže funkci gurua jako takového ani nikdy nezastával, neboť duchovní učitel odkazující žáky pouze na knihy, není totéž co guru.
Navíc tyto otázky plodí jen činná mysl, jež má být zastavena. Mohu každého ujistit, že pokud bude usilovat o dosažení mystikou předepsaných ctností v úsilí o odstranění svých bytostných sklonů, pak mu na tyto úvahy rozhodně nezbyde čas. A uskuteční-li alespoň ono překonání Pěti překážek, pak k takovému smýšlení zase nenajde důvod, protože odstraní příčinu problému - tedy svou těkavou mysl a světskost.
S pozdravem Robert

Dalajláma XIV.

(Zdeněk, 21. 6. 2014 14:24)

Zdravím příznivce mystických nauk a měl bych trošku zvláštní dotaz.
Dalajlámu XIV. známe, ale moc o něm nevíme. Když v roce 1959 odešel z Tibetu před čínskou okupací, projevoval se ve světě spíše jako „politik“. Někde jsem četl, že posledním v řadě měl být Dalajláma XIII. To nahrává různým spekulacím a domněnkám. Rád bych se zeptal, jak hluboké je jeho mystické poznání? Kam ho zařadit? Někde jsem dále četl, že se chce rodit a umírat tak dlouho, až se osvobodí poslední člověk na zemi. Na straně druhé jsou zprávy, že stojí v pozadí (zřejmě politických) událostí, které měly zcela nedávno existenčně znemožnit jednoho lámu v Tibetu, který dosáhl skutečně vysokého poznání a měl hodně přívrženců.
Z toho plyne i vedlejší otázka – pokud má vysoké poznání, proč jezdí po světě?! Cožpak neví, že Tibet je pro duchovní nauky nenávratně ztracen, jak píše buddha Květoslav ve svém životopise?!

Re: Dalajláma XIV.

(Robert, 13. 7. 2014 12:27)

Dobrý den,
konečně se dostávám k odpovědi na Váš zajímavý dotaz. Ve skutečnosti bylo žijících dalajlámů pouze jedenáct neboť první dva byli takto označeni až dodatečně posmrtně a nemohou být tedy chápání jako skuteční duchovní a světští vládcové Tibetu jako jejich následovníci.
Tomu odpovídá i buddhistická legenda o bódhisattvovi Avalókitéšvarovi, za jehož inkarnace jsou dalajlámové považováni. Když tento bódhisattva v Tibetu známý jako Čenrézig, tedy "Ten jenž zří pronikavým zrakem", shlížel shora na zem a zřel utrpení všech bytostí, pukla mu z toho hlava (a jak praví Mistr, před tímto poznáním se musí chránit i vysoký zasvěcenec, aby z toho nezešílel). I tehdy sebral milosrdný buddha Amitábha kousky Avalókitéšvarovy hlavy a sestavil z nich jedenáct menších hlav - zde jedenáct jeho převtělení coby dalajlámy.
Ale i když k tomuto nebudeme přihlížet, stejně je počet linie dalajlámů (doslova "jako moře nekonečných knězů") nesprávný neboť Mistr uvádí (viz. Malý mystický slovník naučný), že jeden z nich nebyl uznán a skutečně třináctým a posledním tulkuem je nynější Tändzin Gjamccho známý jako jako 14. dalajláma. K tomu dodejme, že Mistr sám byl tulkuem Marpovým a jako vždy přesně věděl o čem mluví.
Co do politické činnosti 14. dalajlámy jistě všichni vzpomínáme na Květoslavův výrok o tom, že "politika je zaměstnání mravně nejvíce zničující".
Na druhé straně uvažme, že kdyby od počátku svého exilu v roce 1959 silou své osobnosti soustavně neobracel zraky celého světa k dění v Tibetu, mohlo být bez určitého mezinárodního tlaku na Čínu v tomto ohledu utrpení jeho lidu pod navládou rudých démonů ještě mnohem větší.
O jeho poznání nemůže být pochyb neboť jako nejvyšší představitel školy gelugpa (žlutých čepic) vychází ze stejného zdroje nauk, na jejichž počátku stáli Atíša a jeho žák Domtön, a teprve Marpa s Milaräpou vytvořili svými realizacemi svébytnou linii naší školy kagjüpa.
A je-li Tibet pro duchovní nauky ztracen? Kdož ví. Chmurná vize Květoslavova se naštěstí nepotvrdila nicméně i Josef někdy zvažoval možnost, že Nauka se zde v Čechách pro obecný nezájem neudrží a bude ji tudíž nutné vrátit tam, odkud přišla, do Asie.

Re: Re: Dalajláma XIV.

(Pavel, 26. 9. 2014 20:47)

Dalajláma jako by splnil ten tak elementární a přitom tak náročný požadavek Minaříka - Udrž pokoje plnou, zbožnou a přáním dobra plnou mysl bez zakolísání a proti všem nepřátelským vlivům přírody. Jeden člověk, který v jeho blízkosti pobýval několik týdnů byl překvapen tím, že temný stín v jeho tváři, tolik odůvodněný únavou a marností jeho pokojného úsilí ve prospěch svého národa dávno tvořící menšinu v jeho ztracené a ubité vlasti, nikdy neuviděl. Je velkou inspirací, srozumitelnou cestou pro široké vrstvy lidí.

Re: Re: Re: Dalajláma XIV.

(Pavel2, 11. 6. 2024 20:19)

Nesplnil...

Re: Re: Dalajláma XIV.

(Nemo, 21. 5. 2021 17:41)

Květoslavův výrok o tom, že "politika je zaměstnání mravně nejvíce zničující". je velmi poučný...

cesta k svetlu

(Marek,24.1.2022, 24. 1. 2022 21:13)

Dobrý deň,podelim sa zo zážitkom z meditácie,nič podobné som v žiadnej knihe nenašiel popísané. pri meditácii na vnútorný chrám,sa v jednom momente na pravej strane hore zjavilo svetlo a začalo ma vtahovat do seba,nedalo sa tomu ubrániť a pohltilo ma.v okamžiku som sa objavil vo vesmíre a nejaká sila ma začala niekam unášať,všetko sa zrychlovalo,ako by som letel svetelnou rýchlosťou,až zrazu všetko utichlo,bol som pred obrovským svetlom,mal som pocit domova,takú lásku som nikdy necítil a chcel som ísť ďalej,ale nebolo mi dovolené,že ešte nie som pripravený.poculi ste. niečo podobné? dakujem

Re: cesta k svetlu

(Robert, 26. 1. 2022 4:57)

Dobré jitro, Marku.
To je moc hezké "vytržení", jak popisujete. Mimo vlastních zážitků podobného charakteru pak vzpomínáme, že tyto transcendentní zkušenosti různých subjektů jsou uváděny např. Stanislavem Grofem v jeho knize Kosmická hra nebo je i sám na sobě popisuje při aplikaci Bufo Alvarius ve stejnojmenném filmu. Podobné zážitky se také vyskytují u lidí, kteří prošli klinickou smrtí, jak je zaznamenal R.Moody ve své knize Život po životě.
Srdečně zdraví Robert a Helena K.

Připomínka

(Zdeněk, 29. 11. 2021 17:05)

Dnes uplynulo 10 let od odchodu našeho gurua Josefa, který svými třemi realizacemi potvrdil Květoslavovu znovu objevenou stezku buddhů. To jen malá připomínka pro ty, kteří jeho odkazu zůstali přes všelijakou vnější nepřízeň ještě věrní. Nechť nám oba buddhové – Josef a Květoslav – se svými protějšky pomohou v poslední fázi náporu temného principu. Nechť jsou šťastny všechny bytosti.

Re: Připomínka

(Martina, 29. 11. 2021 21:48)

Velice Vám, Zdeňku, děkuji za tuto připomínku. Jen bych chtěla upřesnit, že Josef opustil pozemskou pláň v neděli 27. listopadu 2011.

Ukľudnený duševný stav

(Kadio, 12. 4. 2021 9:58)

Želám pekný slnečný deň. Keď tu uz máme hromadu rád, ako na to... :-)

Jedna z možností ako ukľudniť psychiku, je sledovať pohyb. Napriklad chôdza, bdelá chôdza, sledovanie pohybu nôh. Sledovanie pohybu nôh môže "prepnúť"zo stavu prežívaného do stavu, ked kvalita pozorovania ovplyvní vedomie natoľko, ze človek sa pozorovaním (kvalitou pozorovania) vymaní z prežívania, vyčistí. S tým "nejak" súvisí aj dych, netreba si nic predstavovať. Pranajamu určite v začiatkoch necvičiť, hrozí že si človek natiahne energie z okolia..

Cvicenie môže byť aj akékoľvek pomalé bdelé cvičenie, pomalom, robené s pozornosťou... Sledovať pohyb, bdelosť, prítomný stav, fyzické telo, opúšťať, zanechávať citové stavy, nerozvíjať, oni sa samé stratia, ak myseľ "nemyslí"....
Do toho môže pridať neskôr želanie dobra všetkým bytostiam (pozor, mudi to byť do srdca, nie von z bytosti, von by to bola mágia), a to vrátane tej svojej, svojho človeka.

Re: Ukľudnený duševný stav

(Michal, 24. 11. 2021 7:20)

Jen cvičení se v tom nepomůže, pozorování a bdělost se musí žít. Jak zde již bylo někým zmíněno musí to být permanentně, od probuzení po usnutí. Nezměnitelný stav z něhož nás nesmí nikdo a nic vytrhnout.

Nevědomost

(Michal, 10. 4. 2021 23:27)

Mahajánské texty s komentáři mistra Květoslava:
"112. Ano, nevědomost je jako uzavřená a vzduchoprázdná nádoba, duše pak pták v ní uvězněný. Nešvitoří, aniž pírkem je s to pohnout; němý a ztrnulý sedí zpěváček a vysílením umírá."
Člověk používá i nevědomosti jako opory pro subjektivní závěry a teorie; nevědomí lidé se také cítí jako lidé vědoucí. Nevědomost nedovolí, aby se u nich mohly uplatnit vyšší zřetele. Nevědomost jako komplex výkonných klamných subjektivních zřetelů dusí vyššího činitele, který se projevuje poznáním, přímými vjemy a rozvojem vyšších mravních korektivů.
"113. Ale i nevědomost jest lepší než učenost rozumu, který neosvětluje a nevede moudrost duše"
....

pozdvihovanie energií

(Kadio, 21. 3. 2021 16:51)

Rád by som položil pokročilú otázku kvôli začiatočníkom, ktorá by mala niečo objasniť. Ako prebieha "pozdvihovanie energií" (prípadne stavov) v sebe. Je okolo toho dosť nejasno. A čo znamená rozvinúť dobrý stav. (preto som tu v minulosti smeroval otázky k budhismu...)

Kvetoslav Minařík niekde píše, že je potrebné, aby sa človek najskôr zbavil "ezoteriky". Napísal to preto, lebo to má hlboký dôvod. Človek má na začiatku veľmi skreslené a dezorientované predstavy o sebe, o svete, o tom čo reálne okolo neho deje. Píšem aj z vlastnej skúsenosti, po rokoch vidím že všetko je inak ako som si na začiatku "predstavoval". Tie predstavy treba odložiť. Všetko som sa učil primárne vlastným sebapozorovaním.

Ako vzniká to pozdvihovanie energií, aký je princíp, čo sa u toho deje z roviny energií v tele. Je to otázka, ktorá vyžaduje už praktickú skúsenosť a trocha aj objasnenie fungovania energetiky človeka.

Všimol som si, že mnoho ľudí vníma vec tak, že PREDSTAVA energií je to, čo majú robiť. Kvetoslav Minařík upozorňuje, že človek by sa mal vyhýbať (akýmkoľvek) prestavám, a pozornosti mimo fyzické telo ...

Odpoveď je tu pre druhých.
Zdraví K.

Re: pozdvihovanie energií

(Robert, 24. 3. 2021 21:42)

Dobrý večer.
Ano, dokud je mysl člověka těkavá a obrácena k vnějšímu světu, pak spekulace a představy ovlivněné přijatými názory, neumožňují provádět sebepozorování přinášející poznání.
Proto je zcela nezbytné činnou mysl ustálit pozorováním nohou, což je také zásadní pro pozvedávání energií v těle. Krátké připomenutí Mistrových slov jistě rozptýlí všechny nejasnosti:
"Pozorování těla, jeho tvaru, se musí dít od jeho spodních, distálních částí, od dolních končetin. To proto, aby stoupající intenzita této
vlastně extenzívní koncentrace přivodila obrat v proudění uvolňujících se energií těla. Obvykle totiž uvolňující se energie těla pro duševní zaujetí zevním světem proudí dolů, od hlavy k nohám, což činí bytost příslušnicí světa smrti. Jakmile však pevné a trvalé uvědomování si nejspodnějších částí těla, nohou, tento tok energie obrátí vzhůru od nohou k hlavě, poznává už člověk, že dospěl k obnovování fyzické energie, k pocitům, že říši smrti unikl... Ten, kdo na trvalo obrátil proudění fyzické energie od nohou k hlavě, má vždy dost energie a svěží mysl" (Drahokamy 2, str. 269-270).
Možno ještě dodat, že k pozvedání této dolní ápany, jež se pak má spojit s horní pránou, podle Květoslava napomáhá také zaujetí jógické pozice se zkříženýma nohama (jako dostatečnou uvádí svastikásanu či siddhásánu), kdy každý dříve či později pocítí blahodárný účinek tohoto cvičení, uvádí k tomu.
Dodržováním pravidel jamy a nijamy, či zjednodušeně pomocí správné životosprávy spočívající v tělesné a duševní očistě, mohou pak usilující v sobě vytvořit podmínky pro vznik dobrého stavu, který dále rozvinou pomocí metta (specifikace tohoto "rozvinutí", stejně jako toho co je "dobrý" a co je "stav", by jistě vydalo na samostatnou esej, vše však snadno objasní trocha praktického úsilí). Byl-li již vytvořen stav, lze jej pak stejně jako energie v těle pozvednout nad hlavu coby obětinu guruům. Představ k tomu netřeba, stačí gesto nabídnutí a dobrá vůle se jej vzdát.
Nechť je tato odpověď k užitku všem čtenářům.
S pozdravem Robert

Re: Re: pozdvihovanie energií

(Jana, 4. 4. 2021 11:38)

Dobý den,

děkuji za dotaz i odpověď.
Myslím, že je opravdu správné toto základní téma občas připomínat.
Navíc se to vlastně pokaždé napíše třošku jinak - což považuji také za velmi prospěšné:-)

Zdraví,
J.

Maják na severu

(Tereza & Tom, 22. 9. 2016 5:09)

Zdravíme sanghu
a s radostí oznamujeme, že už jsou v provozu stránky o Nauce KM ve finštině. Zatím jsou tam jen základní informace, postupně tam chceme přidávat další věci, např. o Dynastii, morálce, atd.
Pokud máte nějaké návrhy, co by bylo dobré uveřejnit, napište je prosím.
Odkaz na stránky:
http://www.buddhalaisuustsekissa.webbis.fi/

Přejeme vše dobré
Terka a Tom

Re: Maják na severu

(alda, 5. 11. 2016 20:37)

Výborně přátelé !
Někteří z nás mají obavy o přenos stavů, kdy je nutný guru,
zde bych odpověděl slovy Přímé stezky : když je žák připraven, guru se dostaví.

Re: Maják na severu

(Tereza, 28. 2. 2017 18:51)

Ahoj všem příznivcům Nauky,
byla vznesena prosba, zda bychom „neodhalili“, co vlastně na finských stránkách o Nauce je. Samozřejmě to rádi uděláme, protože stránky vznikly kvůli Nauce a sangha by tak o nich měla vědět.

V úvodu se nejdříve píše velmi krátce a obecně o buddhismu a pak o splněném proroctví o narození Krista/Buddhy, který dosáhl cíle mystické cesty a upevněním jeho Nauky jsou Čechy duchovním centrem. Následují samostatné kapitoly o Květoslavovi, Josefovi a Bělostné Dynastii Guruů, čerpané z knihy Vadžrajána. Dále jsou tam odkazy na anglické a německé texty na stránce www.kagyupa.com a seznam doporučené literatury, kterou Květoslav uvedl v Přímé stezce. Brzy přibyde kapitola o morálních předpisech, na jejichž překladu se momentálně pracuje.

Pokud vás napadne, co by se na stránky dalo dát nebo naopak ubrat, prosím sdělte svůj názor.

Sláva Guruům! 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 423944
Měsíc: 3773
Den: 216