Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr a Nauka


Na internetu je možno najít na téma Květoslav Minařík vícero odkazů a někdy i dotazů. Převládá mínění, že to byl v lepším případě jogín a mystik a autor četných spisů o duchovnu, což je v zásadě pravda. Lze však vypátrat i názory, že byl buddhista a učenec a dokonce jsem v jednom časopise přečetl, že si říkal Milaräpa… K tomu ovšem nelze mlčet.

Na téma života Mistra Květoslava je nejlépe přečíst si jeho autobiografii Kečara a s dílem se seznámit prostřednictvím knih a na stránkách jeho školy www.mahayana.cz/czech/default.html.

Květoslav Minařík se po osmnácti měsících nekompromisní snahy o zdolání vrcholu duchovního úsilí stal buddhou par excellance a také avatárem Višnuovým neboť právě toto vysoké trenscendentní božstvo při sebezasvěcení v roce 1926 realizoval (viz. hinduistická trojice Šiva, Višnu, Brahma). Touto jeho realizací v duchovních oblastech skončil věk Ryb, který byl zároveň věkem Brahmovým (jak praví Mistr „plným násilí a krve“) a začal věk Vodnáře, který bude věkem Višnuovým.

Mistr Květoslav Minařík je také nirmánakájou (živým buddhou dlícím v třetím těle Buddhově, viz. též trikája jako dharmakája, sambóghakája a nirmánakája) a coby božský avátar je nyní egregorem (duchovním inspirátorem) prostoru. Jeho působením se uplatní Nový věk jako mnohem klidnější, harmoničtější a také delší, než-li předchozí (mayské období devíti pekel přechází nyní do období třinácti nebí).

Mistr praví, že duchovní život v nové době bude těžší a buddha Josef k tomu na vysvětlenou dodává: "protože bude snadný" (tedy bez nynějších velkých tlaků). Jak sám Mistr ale o střídání cyklů praví, "po věku Višnuově nastane věk Šivův a ten teprve bude velebný" (neboť Šiva je ničitelem utrpení, které pramení z nevědomosti).

Květoslav Minařík je tedy novým Spasitelem lidského rodu, tím  který, stejně jako Buddha Gautama, znovu roztočil kolo svaté dharmy (jelikož buddhové se na světě vyskytují od nepaměti chráníc lidstvo před úpadkem obnovováním duchovních kvalit).

Jaké však máme pro tato tvrzení důkazy? Vzpomeňme si na jiné případy nirmánakájů v minulosti: Někdejší princ Siddhártha po svém „probuzení“ svým stoupencům jednoduše oznámil, že se stal buddhou, stejně tak později Ježíš Nazaretský po dosažení konstatoval, že je Boží syn ("jeho stav Christos ovšem představuje duchovní  mládí, stav buddhy pak stáří", praví Mistr).

V obou případech tito zakládají obec svých následovníků bez jakékoliv touhy po osobním prospěchu (spíše ke své újmě), natož aby, jak vidíme dnes u různých pseudoguruů, vysávali své věrné z majetku, ne-li něco horšího a kochali se svou slávou a obdivem zástupů. Místo sebechvály skvěli se nadpozemskou moudrostí, ve které na světě nenašli sobě rovného (zde srovnej s vrcholnými politiky, kteří zase nenajdou sobě rovných v řečnění a zaujímání neprůstřelných póz).

Jinak co do poznávacích znamení (např. Ježíši jeho zázraky ke všeobecnému uznání nijak nepomohly) praví Mistr, že na čele to napsáno neměli“ (byli to prostě lidé z masa a kostí) a ani on sám nebyl vyjímkou. V jeho případě je až úsměvné, že první kdo poznal jeho stav, nebyli jeho žáci, ale žena znalá klasického buddhismu, která přepisovala jeho spisy. Byla to paní Pavlová, jenž si všimnula indicií, které při výkladu a formulování své Nauky zanechal a zpříma se jej zeptala, je-li buddhou. Mistr přisvědčil a požádal jí, aby se o tom pomlčela… A to v rámci našeho národa trvá dodnes.

Proto se sangha (obec) považuje za třetí klenot (vedle buddhy a jeho dharmy) neboť vydává svědectví o Bhagavánovi (Nejsvětější osobnost božství, za něž je třeba takováto mimořádná vtělení považovat) a uskutečňováním Jeho učení tuto nauku k všeobecnému dobru rozšiřuje (neboť základem je vždy úsilí mravní, které jako jediné vytváří a umožňuje snesitelný život na Zemi).

Přes tyto živé následovníky, skrze jejich osvícený rozum, cit a úsilí, tak máme do dnešních dob na 2 miliardy(!) vyznavačů křesťanství (což by v čase pronásledování apoštolů a prvních křesťanů připadalo zhola nemožné) a ještě starší buddhismus vyznává či praktikuje asi půl miliardy stoupenců.

Květoslav Minařík znovuobjevil  zavátou stezku buddhů  a dokázal k nejvyšším metám vést nejnadanější ze svých žáků. Tím je v buddhismu myšleno, že dosáhli osvobození vyvázáním se ze sansára coby oblasti působící karmy a podmíněných skutečností. Proto zde neuvádím nižší realizace, kterých dosáhli jiní jeho stoupenci, byť by to byla realizace brahmická (sféra Boha Stvořitele). Těmi nejznámějšími osobozenými podle dosažených výsledků byli:

 

- p. Jeřábek, při smrti realizoval sféru sambóghakája

 - doc. Antonín Bajer (v dřívějším vtělení svatý Metoděj), uskutečnil stav zabitého Beránka (vyhlazení jáství úplným prostoupením božským Duchem), po smrti svou energii odevzdal Nauce

- JUDr. Miloslav Kovář, při smrti realizoval nebe buddhistům známé jako Ogmin (Bez návratu), nejvyšší to sféru rúpa-dhátu (transcendentních světů ve tvaru)

- Jiří Viktora, realizoval stav Tao, po smrti se zcela obětoval pro Nauku

- Josef Studený, v roce 1988 dosáhl buddhovství a stal se tak Květoslavovým nástupcem a guruem jeho mystické školy. Ke konci života pak realizoval stav nirmánakája a stejně jako Mistr je tedy živým buddhou. Jinak může být považován za vtělení Démantového a neotřesitelného ádibuddhy Vadžradhary a jako takový by měl být rovněž uctíván jako Bhagaván.

Společně s Mistrem náleží do Skvostné Bělostné Dynastie guruů, označované též jako Kagjüpa (nikoliv Karma Kagjü), odvozující svůj původ od prvotního buddhy Vadžradhary. Podmínkou příslušnosti k této linii je schopnost dosažení samozasvěcení (guru pouze ukáže cestu a vytváří podmínky k realizaci).

Prvním v této řadě je indický Tilopa, jemuž Nauku zjevily dákyně (nebeské víly) a jeho žák Naropa (podobně jako Siddhártha byl z královského rodu), dále pak jeho tibetský žák  Marpa a jeho žák Milaräpa, a po osmi staletích duchovním přenosem Nauky z Tibetu do Čech Květoslav Minařík, jakožto tulku (vtělení) Marpův a jeho žák Josef Studený.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Věčný žid - symbol bytí putujícího v sansáru bez vyhlídky na spásu

(TeePee, 16. 6. 2015 14:32)

"Ahasver "věčný žid", symbol bytí putujícího v sansáru bez vyhlídky na spásu. Situace se však pro něho změní v okamžiku, kdy uzná kvality, symbolizované božstvím, které trůní nad sansarickým světem a které kdysi zavrhl."
Pokud toto víte, tak proč, odmítáte kvality symbolizované božstvím (Josefem) Karle? Josef ve svých článcích jasně píše čeho dosáhl, a čeho nedosáhli Michalčákovi. Jesli M. neznají Prázdnotu, pak neznají nic. Maximálně vymění jednu iluzi za jinou - tu pozemskou, za tu nebeskou, která také jednou pomine. Intelek a obratnost v řeči jsou k ničemu.

Překlad?

(Zdeněk, 18. 3. 2016 17:57)

A taky jsou v těch českých textech indikované stavy Květoslava. To prostě „přeložit“ nejde. Mnozí mohou potvrdit, jak velký rozdíl je mezi prvním vydáním Přímé stezky přímo od autora (1939) a Vnitřního Smyslu Nového Zákona (1946) a dalšími vydáními po roce 1989. Kdo se umí napojit, prožívá při tom to, co tam Květoslav vložil.

Re: Překlad?

(Pavel , 25. 10. 2017 14:34)

Ano. Ty stavy v těch původních knihách jsou zřejmé... Sehnal jsem původní vydání přímé stezky a vnitřní smysl nového zákona, a musím říci, hele to nádherné... Mám ještě vydání přímé stezky z roku 1988 z Toronta, a ta je také dobrá.
Ono i v ostatních vydáních je vše řečeno, ovšem v těch původních je zřetelný ten náboj :-)

Připomínka

(zdeněk, 26. 11. 2017 8:35)

No jo, čas letí. Už je to šest let, co byl náš guru Josef povolán zpět, odkud přišel a kam se máme vrátit taky. Nechť je to připomínka pro ty, kteří v srdci upřímně nezapomněli na Bílou Dynastii Guruů. :-)

Autor životopisu Milarepy

(Charón, 27. 5. 2014 16:31)

Dobrý den to je velmi přehledné a dobré představení guru Nauky. Nechť jsou jednou s těmito jmény a Naukou obeznámeny všechny bytosti. Nechť všichni zví, že pouto guru / žák (možná by se mělo v těchto neblahých dobách připomenout pravý guru / pravý žák) je něco potřebného, důležitého a nadpomyslitelně poznamenaného štěstím.

Zajímalo by mě, zda-li víte něco o autorovi životopisu o Milarepovi. Jak jsem byl informován je za něho považován člověk žijící snad 250 let po jeho odchodu. Člověk, který byl nadmíru výstřední. - Občas chodil nahý, občas si na penisu udělal uzel, na lidi pokřikoval vulgární oplzlosti, nebo se pomazával vlastními exkrementy.
Mé otázky tedy jsou:
1) Je opravdu takový člověk autorem životopisu takového světce, jakým Milarepa beze sporu byl?
2) Neznáte jeho jméno?
3) Pak-li, že tento autorem nebyl znáte pravého autora?

Re: Autor životopisu Milarepy

(Robert, 31. 5. 2014 15:00)

Dobrý den,
na rozdíl od tradice, která Milaräpův životopis připisuje jeho žáku Räčchungovi, sestavil Džecünovu biografii až roku 1488 jistý Sanggjä Gjalcchän s půvabným esoterickým jménem "Jógin zdobený lidskými kostmi, potulující se po pohřebištích", který byl pro své nekonformní vystupování všeobecně přezdíván Cangňön, čili Blázen z Cangu (nebyl tedy cáknutej, ale cangnutej...).
Podle jeho díla však vidíme, že to byl příkladný světec a bhakta neboť jak praví Mistr, "obvyklé mravní názory nelze aplikovat na kosmické pojetí morálky" a sám k sobě na to téma dodává: "na mně se nedívejte, mluvím-li sprostě" neboť s každým mluvil tak, aby se jej to správným zůsobem dotklo.
Stejně tak Josef někdy želel, že nemůže zcela opustit současné mravní normy, aby u toho kterého žáka rychle a jednoduše posunul věci vpřed, tak jako Marpa, když občas někoho přetáhl holí a vynadal mu do bezvědomí :)

Re: Re: Autor životopisu Milarepy

(Pavel , 27. 10. 2017 12:15)

Ano, tak to je...ta povrchní "morálka"... Někdy drsnější slovo které je dobře a cíleně vyrknuto, je lepší, nežli medové,lživé rádoby morální recicky...
Dnes pokud na někoho zvýšíte hlas, již vás považuje za nevyrovnaneho a agresivního. Jak se povrchní morálkou nešťastně změnilo chápání lidi.
Např. Někteří mistri tradičních boj. Umění své žáky vychovavali sverazne. Křičeli na ně, bili tyčí, aby žák pochopil, a zbavil se zazitych návyků, a vydal ze sebe to nejlepší. Totéž platilo i v duch. Naukach. Dnes obecně chybí primost a opravdovost. Všichni si jen na něco hrají... Ale jsem rád že jsou i tací, kteří přemýšlí a praktikují. I z těchto stránek je to cítit, a mám upřímnou radost. Nauka je živá.

Přímá stezka

(pavel, 25. 10. 2017 16:18)

Měl jsem to štěstí, že jsem se seznámil před mnoha léty s velkými lidmi Obce Květoslava Minaříka. Tady jsem se cítil dobře a na setkáních v Klementinu skvěle. Kdo měl to štěstí jako já a něco se na Stezce naučil musí děkovat Nebesům,Mistrovi a všem okolnostem.
Všem vám,kteří toto čtete přeji sílu a radost i bezpředmětnou radostnost z poznání této moudrosti. Svoje poznání chápu jako dar.
Děkuji. Pavel z Mostu

Re: Přímá stezka

(Taky Pavel , 26. 10. 2017 13:08)

Vidím že tu píšeme dva Pavlove, tak nás odlisim... Chápu Vás, a rozumím. Mám to stejně.

Přímá Stezka 7

(Karel, 18. 6. 2017 18:22)

Dokument na odkazu slučuje všechny předcházející části srovnání textu dvou vydání Přímé Stezky 39/95. A zároveň je také nahrazuje.

Přímá Stezka z 1939 a z 1995 - odlišnosti, archiv z 18.6.17
https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=6ef4ebf11eb0ac03f17413a1629a69ac

Přímá Stezka 6

(Karel, 9. 5. 2017 11:41)

K dokumentu srovnání textu Přímé Stezky další část s názvem
Přímá Stezka z 1939 a z 1995 - odlišnosti, Závěr 9.5.17
na odkazu
https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=2ee0d8fa2d3ecc3473d763a4358a4c81
metta
Karel

Přímá Stezka 5

(Karel, 17. 4. 2017 4:47)

K dokumentu srovnání textu Přímé Stezky je přidána kapitola Džnánajóga v detailním srovnání s názvem dokumentu:
Přímá Stezka z 1939 a z 1995 - odlišnosti, dodatek z 17.4.17
na odkazu:
https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=df98ff031bfc622b1731743630324b6c

pěkné svátky
metta Karel

Přímá Stezka 4

(Kaler, 31. 3. 2017 7:17)

Na odkazu najdete souhrnný dokument odlišností textů prvního a třetího vydání: Přímá Stezka z 1939 a z 1995 – odlišnosti
Na odkazu může být info o nezabezpečené stránce. Klidně si ji povolte, strach je jedna z překážek.

https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=c797a7fb18a87a868162413a32b61656

Maják na severu

(Tereza & Tom, 22. 9. 2016 5:09)

Zdravíme sanghu
a s radostí oznamujeme, že už jsou v provozu stránky o Nauce KM ve finštině. Zatím jsou tam jen základní informace, postupně tam chceme přidávat další věci, např. o Dynastii, morálce, atd.
Pokud máte nějaké návrhy, co by bylo dobré uveřejnit, napište je prosím.
Odkaz na stránky:
http://www.buddhalaisuustsekissa.webbis.fi/

Přejeme vše dobré
Terka a Tom

Re: Maják na severu

(alda, 5. 11. 2016 20:37)

Výborně přátelé !
Někteří z nás mají obavy o přenos stavů, kdy je nutný guru,
zde bych odpověděl slovy Přímé stezky : když je žák připraven, guru se dostaví.

Re: Maják na severu

(Tereza, 28. 2. 2017 18:51)

Ahoj všem příznivcům Nauky,
byla vznesena prosba, zda bychom „neodhalili“, co vlastně na finských stránkách o Nauce je. Samozřejmě to rádi uděláme, protože stránky vznikly kvůli Nauce a sangha by tak o nich měla vědět.

V úvodu se nejdříve píše velmi krátce a obecně o buddhismu a pak o splněném proroctví o narození Krista/Buddhy, který dosáhl cíle mystické cesty a upevněním jeho Nauky jsou Čechy duchovním centrem. Následují samostatné kapitoly o Květoslavovi, Josefovi a Bělostné Dynastii Guruů, čerpané z knihy Vadžrajána. Dále jsou tam odkazy na anglické a německé texty na stránce www.kagyupa.com a seznam doporučené literatury, kterou Květoslav uvedl v Přímé stezce. Brzy přibyde kapitola o morálních předpisech, na jejichž překladu se momentálně pracuje.

Pokud vás napadne, co by se na stránky dalo dát nebo naopak ubrat, prosím sdělte svůj názor.

Sláva Guruům!

Přímá Stezka 2

(Kaler, 7. 1. 2017 13:17)

Proč tyto komentáře? K tomu co Květoslav sděloval čtenáři volil jednoduchý srozumitelný text, přesný význam termínů, postupné uvádění detailů, vše pro čtenářovo pochopení sdělovaného. Účelem, jak sám říká, je teoretická příprava žáka pro novou situaci na jeho cestě, kde mu může pomoci vysvětlení a rada s kterou se seznámil v PS. Napsal to výborným způsobem na základě zkušeností. No, kdo by to dokázal lépe? Porozumění je snadnější při souvislém čtení, kdy je zachycována myšlenka jako počátek vzniku věty. Na příkladech zde to není tak zjevné. Větší rozsah neumožňuje formát komentářů.
39 na začátku věty a konci označuje vydání Přímé Stezky 1939. Obdobně pro 1995.

39 Je to řešení, které vyplývá jenom ze slabosti, která se chce zakrývat zdáním duševní svobody — ale neodváží se pohlédnouti do tváře skutečnosti, v níž lze nalézti sebe v pravém, nikoliv v domnělém stavu.39
95 Takováto „odpoutanost“ je tedy řešení založené jen na slabosti, která se chce zakrývat falešným předstíráním duševní svobody. Kdo ji pochopil takto, neodváží se pohlédnout do tváře skutečnosti, v níž lze nalézt sebe sama v pravém a nikoli v domnělém stavu.95
(pozn.: duševní svoboda; předstírání duševní svobody = není duševní svoboda;
falešným předstíráním duševní svobody = duševní svoboda)

39 A odtud zároveň pramení onen tlak okolností, jenž nutí každého člověka zúčastňovati se činně světského dění a hmotné soutěže, kterou vynalezl rozum, jehož snahou je zkomplikovati uspořádání společenských poměrů, a tak, pomocí různých machinací, připraviti bezpracný, pohodlný život jím uctívané nižší lidské osobnosti.39
95 A odtud zároveň pramení onen tlak okolností, který každého nutí, aby se činně podílel na světském dění a hmotné soutěži. Obojí je tak komplikované, že společenské poměry pomocí různých machinací připravují – ovšem jen některým lidem – bezpracný a pohodlný život nižší lidské osobnosti, kterou člověk uctívá.95
(pozn.: 39 - jím uctívané - (myšleno rozumem) - nižší lidské osobnosti
95 - nižší lidské osobnosti, kterou člověk uctívá )

39 Proto je velikou chybou, domnívá-li se kdo, že je nutno bezzájmovostí, odpoutáním myšlenek anebo soustředěním na prázdnotu uniknouti z tohoto světa, v němž na jedné straně oheň činů tvoří a na druhé straně stejnou měrou přivádí stvořené ke zničení převedením do rovnováhy.39
95 Na tomto světě na jedné straně oheň činů všechno tvoří a na druhé straně stejnou měrou stvořené ničí tím, že je uvádí do úplné vnitřní rovnováhy. Proto je velká chyba, jestliže se někdo domnívá, že kvůli svému duchovnímu vývoji musí ze světa uniknout především nezájmem, odpoutáním myšlenek nebo soustředěním na prázdnotu.95
(pozn.: 39- veliká chyba, domnívá-li se kdo, že k úniku ze světa je nutno bezzájmovostí…
95- veliká chyba, jestliže se někdo domnívá, že musí ze světa uniknout nezájmem ...

39 Z toho vyplývá, že do stavu dokonalosti se dostane teprve celé lidstvo. Oni jedinci, kteří předbíhají vývoj, očekávají tento okamžik na prahu Nirvány. Existují ovšem jiné domněnky, totiž, že již existovali lidé, kteří vstoupili do Absolutna, ale o tom musím pochybovati, poněvadž podstata Absolutna v této době(tedy i ve starověku) je ve stavu tvoření. Kdyby některá duše vstoupila do Absolutna za těchto okolností, byla by jím znovu vyvržena do stvoření, jako nevědomý a nezkušený tvor. A poněvadž to adepti vědí, udržují se na prahu Nirvány.
Zde se totiž duše nedotýkají krise, vyvolávané reakcemi kosmických sil a ještě k tomu je podrženo vědění, které se rozplývá, jakmile by člověk vstoupil do Absolutna.39
95 Zde se totiž jejich přirozenosti nedotýkají krize vyvolávané reakcemi kosmických sil a ještě k tomu si mohou podržet vědomí, které se rozplývá, jakmile člověk vstoupí do Absolutna.95
(pozn.: 39- duše
95- jejich přirozenosti
39- k tomu je podrženo vědění
95- k tomu si mohou podržet vědomí )

Přímá Stezka 1

(Kaler, 30. 12. 2016 7:24)

Dostal jsem PS. Je to první vydání z 1939 a dárek si cením jako archivní poklad. Přečtený text působí srozumitelně, jednoduše a rozdíl jazyka po padesátišesti letech k vydání, které mám, je mizivý. Porozumění obsahu bylo dobré, no vždyť už jsem vlastně knihu četl a ne jednou, ovšem byl v tom rozdíl jakéhosi vztahu k Květoslavovi. To bylo něco nového. Zkoumání mě přivedlo ke čtení obou současně. Stejné věty se však lišily, ale měly stejný význam. Přesouvat se z jedné knihy do druhé, porozumět významu věty v obou a podržet ty rozdíly v paměti bylo velmi únavné. Pak vznikl nápad, kde se asi vzal, udělat kopii obou vět a dát si je v textu pod sebe. A pak to bylo již snadno porovnatelné. Přesto zůstaly obtíže s porozuměním, zda srovnatelné věty mají pořád stejný význam. To bych rád nechal k posouzení těm čtenářům, kteří budou ochotni si tento komentář přečíst. Věta nahoře PS 39, pod PS 95.

Netřeba věřiti, že radost nebo utrpení jsou reálnou skutečností, poněvadž jsou »subjektivním prožíváním«, a přece se tím neruší jejich jsoucnost.
Není třeba věřit, že radost nebo utrpení nejsou objektivní, protože vyvolávají jen stavy, které jsou „subjektivní prožívání“.
….......
To se uskuteční soustřeďováním mysli na sebe, jako na subjektivní předmět.
To je možné jen tím, když začne soustřeďovat mysl do své bytosti jako na objektivní předmět.
….......
Za těchto okolností může člověk vyvolávati vlivy opačné dané době, takže se zdá míti vliv na přírodu, což za jiných okolností není možné.
Za těchto okolností člověk může vyvolávat napětí, jehož pomocí lze potlačit vlivy současné doby, a působí účinně na přírodu, což jinak není možné.
….......
Filosofie mystiky nepotřebuje Boha k vysvětlování náboženských zkušeností.
Filozofie mystiky nepotřebuje Boha k tomu, abyste si mohli vysvětlit, z kterého zřídla pocházejí náboženské zkušenosti.
….......
Znajíc podstatu dění, konstatuje, že to, co nazýváme Bohem, není ničím jiným, než stvořením, zbudovaným představou. (pozn.: Znajíc podstatu ...- mluví o filosofii mystiky)
Znáte-li význam dění, můžete konstatovat, že to, co nazýváte Bohem, není ničím jiným než stvořením, jehož původ je ve vašich představách.
….......
Jenom tehdy, když nelpíte na ničem, podaří se vám vstoupiti do oblasti pravé skutečnosti, která je předposledním stavem dokonalosti. Žádné stavy vytržení, ani zření, ani cokoliv jiného k tomu nestačí.
Jen tehdy, když na ničem nelpíte, se vám podaří vstoupit do oblasti pravé skutečnosti, která je předposledním stavem dokonalosti. Žádné stavy, ani vytržení, ani zření, ani cokoli jiného k tomu nestačí.
….......
Usměrněn tužbami, myšlenkami a snahou, může svým vědomím vstoupiti do jiného světa v něm přítomného, kde vládnou i jiné karmické podmínky.
A když konečně tužby, myšlenky a snahy usměrní, může svým vědomím vstoupit do jiného světa, který je v něm přítomný, do světa, kde vládnou i jiné karmické podmínky.

Re: Přímá Stezka 1

(Franta V., 4. 1. 2017 17:01)

To pozměňování textů , ke kterému došlo se mi vůbec nelíbí.V některých případech se význam věty jakž takž zachová ,ale jindy domnívám se je smysl dost pozměněn.......To se uskuteční soustřeďováním mysli na sebe, jako na subjektivní předmět.
To je možné jen tím, když začne soustřeďovat mysl do své bytosti jako na objektivní předmět....jako to je třeba v tomto případě. Květoslav ze zásady s pozměňováním svých vět nesouhlasil a asi by dotyčnou osobu za to pěkně vypucoval..........Co mi k tomu kdo řeknete ?

Re: Re: Přímá Stezka 1

(C.K., 5. 1. 2017 11:47)

Dobrý den pane Franto. Jistě se všichni shodneme na tom, že svévolně pozměňovat slova mistrova je nepřípustné. Zda to kdo dělal v dobré víře nebo si prostě myslel, že to napíše lépe než mistr není moc podstatné, dělat se to nemá. Zda by dotyčnému Květoslav vyčinil se můžeme jen domnívat. Třeba ano. Jestli ovšem cesta za poznáním vede přes porovnání různých vydání textů a hledáním, který je originálnější, to je zjevně jiná otázka. Osobně se bojím, aby to takové praktikanty neodvedlo od podstatných cvičení k teoretizování. Píšete něco o soustředění mysli na sebe jako subjektivní předmět a hned na to o soustředění mysli do bytosti jako objektivní předmět. Nevím jak jiní, ale tam nerozumím, jestli se na něco ptáte, nebo se dělíte o nějakou zkušenost. Mohu poprosit o nějaké ujasnění? Hezký den...C.K.