Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr a Nauka


Na internetu je možno najít na téma Květoslav Minařík vícero odkazů a někdy i dotazů. Převládá mínění, že to byl v lepším případě jogín a mystik a autor četných spisů o duchovnu, což je v zásadě pravda. Lze však vypátrat i názory, že byl buddhista a učenec a dokonce jsem v jednom časopise přečetl, že si říkal Milaräpa… K tomu ovšem nelze mlčet.

Na téma života Mistra Květoslava je nejlépe přečíst si jeho autobiografii Kečara a s dílem se seznámit prostřednictvím knih a na stránkách jeho školy www.mahayana.cz/czech/default.html.

Květoslav Minařík se po osmnácti měsících nekompromisní snahy o zdolání vrcholu duchovního úsilí stal v roce 1926 buddhou par excellance a také avatárem Višnuovým neboť právě toto vysoké trenscendentní božstvo při druhém sebezasvěcení v roce 1946 realizoval (viz. hinduistická trojice Šiva, Višnu, Brahma). Touto jeho realizací v duchovních oblastech skončil věk Ryb, který byl zároveň věkem Brahmovým (jak praví Mistr „plným násilí a krve“) a začal věk Vodnáře, který bude věkem Višnuovým.

Mistr Květoslav Minařík je také nirmánakájou (živým buddhou dlícím v třetím těle Buddhově, viz. též trikája jako dharmakája, sambóghakája a nirmánakája) a coby božský avátar je nyní egregorem (duchovním inspirátorem) prostoru. Jeho působením se uplatní Nový věk jako mnohem klidnější, harmoničtější a také delší, než-li předchozí (mayské období devíti pekel přechází nyní do období třinácti nebí).

Mistr praví, že duchovní život v nové době bude těžší a buddha Josef k tomu na vysvětlenou dodává: "protože bude snadný" (tedy bez nynějších velkých tlaků). Jak sám Mistr ale o střídání cyklů praví, "po věku Višnuově nastane věk Šivův a ten teprve bude velebný" (neboť Šiva je ničitelem utrpení, které pramení z nevědomosti).

Květoslav Minařík je tedy novým Spasitelem lidského rodu, tím  který, stejně jako Buddha Gautama, znovu roztočil kolo svaté dharmy (jelikož buddhové se na světě vyskytují od nepaměti chráníc lidstvo před úpadkem obnovováním duchovních kvalit).

Jaké však máme pro tato tvrzení důkazy? Vzpomeňme si na jiné případy nirmánakájů v minulosti: Někdejší princ Siddhártha po svém „probuzení“ svým stoupencům jednoduše oznámil, že se stal buddhou, stejně tak později Ježíš Nazaretský po dosažení konstatoval, že je Boží syn ("jeho stav Christos ovšem představuje duchovní  mládí, stav buddhy pak stáří", praví Mistr).

V obou případech tito zakládají obec svých následovníků bez jakékoliv touhy po osobním prospěchu (spíše ke své újmě), natož aby, jak vidíme dnes u různých pseudoguruů, vysávali své věrné z majetku, ne-li něco horšího a kochali se svou slávou a obdivem zástupů. Místo sebechvály skvěli se nadpozemskou moudrostí, ve které na světě nenašli sobě rovného (zde srovnej s vrcholnými politiky, kteří zase nenajdou sobě rovných v řečnění a zaujímání neprůstřelných póz).

Jinak co do poznávacích znamení (např. Ježíši jeho zázraky ke všeobecnému uznání nijak nepomohly) praví Mistr, že na čele to napsáno neměli“ (byli to prostě lidé z masa a kostí) a ani on sám nebyl vyjímkou. V jeho případě je až úsměvné, že první kdo poznal jeho stav, nebyli jeho žáci, ale žena znalá klasického buddhismu, která přepisovala jeho spisy. Byla to paní Pavlová, jenž si všimnula indicií, které při výkladu a formulování své Nauky zanechal a zpříma se jej zeptala, je-li buddhou. Mistr přisvědčil a požádal jí, aby se o tom pomlčela… A to v rámci našeho národa trvá dodnes.

Proto se sangha (obec) považuje za třetí klenot (vedle buddhy a jeho dharmy) neboť vydává svědectví o Bhagavánovi (Nejsvětější osobnost božství, za něž je třeba takováto mimořádná vtělení považovat) a uskutečňováním Jeho učení tuto nauku k všeobecnému dobru rozšiřuje (neboť základem je vždy úsilí mravní, které jako jediné vytváří a umožňuje snesitelný život na Zemi).

Přes tyto živé následovníky, skrze jejich osvícený rozum, cit a úsilí, tak máme do dnešních dob na 2 miliardy(!) vyznavačů křesťanství (což by v čase pronásledování apoštolů a prvních křesťanů připadalo zhola nemožné) a ještě starší buddhismus vyznává či praktikuje asi půl miliardy stoupenců.

Květoslav Minařík znovuobjevil  zavátou stezku buddhů  a dokázal k nejvyšším metám vést nejnadanější ze svých žáků. Tím je v buddhismu myšleno, že dosáhli osvobození vyvázáním se ze sansára coby oblasti působící karmy a podmíněných skutečností. Proto zde neuvádím nižší realizace, kterých dosáhli jiní jeho stoupenci, byť by to byla realizace brahmická (sféra Boha Stvořitele). Těmi nejznámějšími osobozenými podle dosažených výsledků byli:

 

- p. Jeřábek, při smrti realizoval sféru sambóghakája

 - doc. Antonín Bajer (v dřívějším vtělení svatý Metoděj), uskutečnil stav zabitého Beránka (vyhlazení jáství úplným prostoupením božským Duchem), po smrti svou energii odevzdal Nauce

- JUDr. Miloslav Kovář, při smrti realizoval nebe buddhistům známé jako Ogmin (Bez návratu), nejvyšší to sféru rúpa-dhátu (transcendentních světů ve tvaru)

- Jiří Viktora, realizoval stav Tao, po smrti se zcela obětoval pro Nauku

- Josef Studený, v roce 1988 dosáhl buddhovství a stal se tak Květoslavovým nástupcem a guruem jeho mystické školy. Ke konci života pak realizoval stav nirmánakája a stejně jako Mistr je tedy živým buddhou. Jinak může být považován za vtělení Démantového a neotřesitelného ádibuddhy Vadžradhary a jako takový by měl být rovněž uctíván jako Bhagaván.

Společně s Mistrem náleží do Skvostné Bělostné Dynastie guruů, označované též jako Kagjüpa (nikoliv Karma Kagjü), odvozující svůj původ od prvotního buddhy Vadžradhary. Podmínkou příslušnosti k této linii je schopnost dosažení samozasvěcení (guru pouze ukáže cestu a vytváří podmínky k realizaci).

Prvním v této řadě je indický Tilopa, jemuž Nauku zjevily dákyně (nebeské víly) a jeho žák Naropa (podobně jako Siddhártha byl z královského rodu), dále pak jeho tibetský žák  Marpa a jeho žák Milaräpa, a po osmi staletích duchovním přenosem Nauky z Tibetu do Čech Květoslav Minařík, jakožto tulku (vtělení) Marpův a jeho žák Josef Studený.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ukľudnený duševný stav

(Kadio, 12. 4. 2021 9:58)

Želám pekný slnečný deň. Keď tu uz máme hromadu rád, ako na to... :-)

Jedna z možností ako ukľudniť psychiku, je sledovať pohyb. Napriklad chôdza, bdelá chôdza, sledovanie pohybu nôh. Sledovanie pohybu nôh môže "prepnúť"zo stavu prežívaného do stavu, ked kvalita pozorovania ovplyvní vedomie natoľko, ze človek sa pozorovaním (kvalitou pozorovania) vymaní z prežívania, vyčistí. S tým "nejak" súvisí aj dych, netreba si nic predstavovať. Pranajamu určite v začiatkoch necvičiť, hrozí že si človek natiahne energie z okolia..

Cvicenie môže byť aj akékoľvek pomalé bdelé cvičenie, pomalom, robené s pozornosťou... Sledovať pohyb, bdelosť, prítomný stav, fyzické telo, opúšťať, zanechávať citové stavy, nerozvíjať, oni sa samé stratia, ak myseľ "nemyslí"....
Do toho môže pridať neskôr želanie dobra všetkým bytostiam (pozor, mudi to byť do srdca, nie von z bytosti, von by to bola mágia), a to vrátane tej svojej, svojho človeka.

Dech je vším

(Divinacus, 9. 4. 2021 21:35)

Zdravím všechny.

Dech je vším, čin ničím.

Kdo umí dýchat v harmonickém stavu, ovládne vše.

Kdo neumí dýchat, nezvládne nic. Ani mravní pravidla.

Dech je vším. Dech vám umožní ovládnout vše.

Chcete být dobří, dech to umožní.

Dech nasobí dobro v dobrém člověku jako může nasobit chtivost v chtivém člověku.

Dech je mocný nástroj

Re: Dech je vším

(Robert, 10. 4. 2021 6:13)

Dobré ráno.
Po sérii Vašich dalších příspěvků mne ovanul Filipův duch, jenž se dříve na těchto stránkách vyskytoval - zřejmě tedy reinkarnace. Snad se tedy neurazíte, že osud takovýchto statí o ničem bude pochopitelně také stejný jako v jeho případě.
Dech je skutečně velmi mocným nástrojem, to máte pravdu, Mistr to také mnohokrát uvádí. A je jakousi zákonitostí, že se těchto vyšších stupňů jógy vždy snaží zmocnit nezodpovědní lidé mající zato, že předchozí tři stupně již zvládli či je zvládnout jako žitý a trvale se uplatňující stav nepotřebují - čímž svůj blud zpečetí.
Vámi používaná metoda klidného pozorování dechu zcela postrádá onu základní premisu, na níž je toto cvičení založeno - to "klidné".
Podle Květoslava se v tom případě při manipulaci s dechem opravdu posílí energie cvičícího - ale pouze ta vitální, živočišná. Tomu odpovídá i Vaše slohová práce o chování opic - pro toto zaujetí je lépe navštívit právě se otvírající ZOO, spojitost s praktikovaným buddhismem zde není, zato s Vaším nepotlačeným egem jistě.
A tak, stejně jako prve Filipův, i Váš sen o osvícení se zde rychle rozplynul a namísto oné propagované kosmické všelásky ke všem bytostem v zapomnění na sebe, jak o tom rád píšete, Vám zůstal jen silný pocit duality, já -osvícený a potenciální nový buddha, vy - začátečníci a opice.
Ale nejste první, kdo usilovně leští svou nádobu jáství na povrchu, jako by tím mohl zakrýt nasládlý pach hniloby linoucí se zevnitř. Jóga má však své vlastní obranné mechanismy, aby se nedala zneužít. Takový "usilující", praví Mistr, vytvoří "spousty", které mu v tomto i v příštích životech spolehlivě zabrání v jakémkoliv postupu vpřed. Pak jednou, bude-li mít štěstí, může znovu nastoupit do mystického kursu jamy a nijamy, které jej mají přetvořit v radostného a šťastného optimistu, jenž se praktikováním ásany snaží zabezpečit proti vzniku světských tendencí, aby mohl nastoupit duchovní cestu, o níž píšete.
Pokud ale ještě máte potřebu své já na těchto stránkách nějak odprezentovat, poslužte si, jak říkával náš guru Josef. Vždy tvrdím, že i varovné příklady na Cestě jsou pro ostatní užitečné...
S pozdravem Robert

Re: Re: Dech je vším

(Filip, 10. 4. 2021 9:44)

Roberte, jsem velmi příjemně překvapen Vaší intuicí.

Zkusme jít úplně jiným směrem.

Žák je líný a lenost žáka je největší problém.

Sebestřednost a líná spokojenost je největší problém Mistra a největší překážka na duchovní cestě.

Takže jsem po letech úvah došel k závěru, že Mara je ve skutečnosti Božský výtvor, který nutí člověka se rozvíjet, jinak bych člověk upadl do tamasu, lenosti, nebdělosti a tupé stagnace.

Spánek a lenost je pravá smrt.

Bdělost je cesta k nesmrtelnosti.

Druhy v celém Vesmíru se rozvíjejí díky predátorům, jinak by stagnovaly a zanikly.

Vyšší satanisti si obhájí své místo v Božském celku tím, že naplňují Božský plan tím, že ostatní druhy nutí se vyvíjet a ne stangovat.

Stagnace je skutečná smrt.Re: Re: Re: Dech je vším

(Robert, 11. 4. 2021 6:14)

Dobré ráno.
Tedy shrnuto: trpíte utkvělou představou, že jste pokročilý jogín a pojal jste přesvědčení, že máte svými bludy přivádět lidi na scestí - aby jste jim pomohl.
V tomto ohledu jsou vaše zmínky o Ďáblovi v evolučním plánu Boha a o vyšších satanistech skutečně dobrou předsunutou pozicí obhajující prvé a taktéž pro uzrání ovoce této Vaší činnosti v závěru, či jak rád používáte pro vytvoření příslušné instantní karmy.
A protože, kromě intuice, i obstojně věštím budoucnost, očekávám, že nás v nejbližší době zavalíte haldami svých pomýlených tezí, pro něž nemáte jiné odbytiště, ale jež milujete natolik, že by jste pro ně i zapomněl dýchat - tedy správně "v klidu pozorovat svůj dech".
S přáním klidného dechu Robert

Nevědomost

(Michal, 10. 4. 2021 23:27)

Mahajánské texty s komentáři mistra Květoslava:
"112. Ano, nevědomost je jako uzavřená a vzduchoprázdná nádoba, duše pak pták v ní uvězněný. Nešvitoří, aniž pírkem je s to pohnout; němý a ztrnulý sedí zpěváček a vysílením umírá."
Člověk používá i nevědomosti jako opory pro subjektivní závěry a teorie; nevědomí lidé se také cítí jako lidé vědoucí. Nevědomost nedovolí, aby se u nich mohly uplatnit vyšší zřetele. Nevědomost jako komplex výkonných klamných subjektivních zřetelů dusí vyššího činitele, který se projevuje poznáním, přímými vjemy a rozvojem vyšších mravních korektivů.
"113. Ale i nevědomost jest lepší než učenost rozumu, který neosvětluje a nevede moudrost duše"
....

Bůh a ďábel

(Filip, 10. 4. 2021 10:09)

Existuje evoluční Plán, instantní karma.

Bůh vytvořil Ďábla v rámci evolučního Plánu.

Každý druh, vy savci i jiné bytosti ve Vesmíru by ste zanikli, kdybyste neměli protivníka, který vás nutí se rozvijet.

Smysl ďábla není vás pokoušet, je to protivník (satan hebrejsky protivník).

Bůh stvořil Ďábla, protivníka, abyste poznali svou pravou Božskou podstatu a rozvinuli se do největší Božské Dokonalosti.

Nejvyššího zářícího Světla.

Proč?

Jste součástí evolučního Plánu a na konci je Veliká odměna.

Překonejte tamas a radžas a pochopte sattvu.

Tento velký Cíl je před Vámi.

Bůh je Veliké světlo a čeká, až s Ním splynete.

Je to Váš Pravý domov prostý všeho zármutku, Plný Poznání
a veliké radosti.

Dýchání

(Divinacus, 8. 4. 2021 19:06)

Zdravím.

Buddha dosáhl díky klidnému pozorování dechu.

Všichni se soustředíte na koncentraci nebo mravní pravidla, ale úplně opomíjíte to nejpřirozenější, a to je dech.

Dýchání a pohyb mysli spolu souvisí.

Nikdo tu zdůrazňuje význam a vliv dechu na duševní stavu
stavy člověka.

Tudíž jsou zde pouze začátečníci.

Škoda.

Re: Dýchání

(Robert, 9. 4. 2021 6:13)

Dobré ráno.
Radit žákům na Cestě může pouze zodpovědný a zasvěcený guru - proto se tyto stránky zabývají pouze výkladem Nauky Květoslava Minaříka opřeným o citace z jeho díla a poradit si tak musí každý sám dle svého vlastního pochopení.
Pokud by jste Mistrovo dílo studoval, znal by jste jeho četná varování ohledně nácviku různých stupňů pránajámy vrcholících poučkou, že na rozdíl od buddhistických mnichů se my dechovým cvičením věnovat nemůžeme, jelikož nám povšechně chybí ona mystická předvýchova vyznačující se umravněním a sebeovládáním.
Proto Květoslav zdůrazňuje, že v józe se v posloupnosti cvičení přeskakovat nedá - nejdříve má usilující v sobě vyhladit osobnost skrze jamu a nijamu a ustálit mysl a tělo pomocí ásany. Dechová cvičení jsou až čtvrtá v pořadí a to, že tento postup přeskočíte, z Vás ještě pokročilého nečiní.
Pokud Buddha dosáhl díky klidnému pozorování dechu, jak uvádíte, pak jenom díky tomu, že se před tím skrze uvedené tři nižší stupně jógy ovládl - a to se Vám zatím, podle toho co píšete, nepodařilo.
S pozdravem Robert

Re: Re: Dýchání

(Divinacus, 9. 4. 2021 21:22)

Všechny stupně se logickým způsobem prolínají.

Pudy jsou mocné a co tvrdíte vy, nějak je prostě ovládněte?

Uvedomujete si vubec že logicky to nemá žádný výsledek.

Mistr ukáže, zde je problém, pak ukáže techniku a pak motivuje žáka tím, že mu naznačí vysledek.

Co děláte vy? Nic.

Já říkám, aby se člověk pozvedl, potřebuje energii. Energii shromažďuje brahmačarjou, pak ji pozvedá do vyšších center, tím vnímá vyšší úrovně Reality a vzrůstá jeho Moudrost nepotřebuje Mistra.

Každý mocný ví, pudy jsou mocné ale jako pročištěné energie oživí a probudí vyšší centra.

Jinak člověk bloudí ve fyzické rovině sem a tam v temnotě.

Re: Dýchání

(Jana, 9. 4. 2021 18:23)

Zdavím Divinacuse,

tak to je fajn, že už se třeba alespoň začalo...
(U někoho třeba i jinak než dechovou technikou)
Teď už jen vydržet až do konce
Aneb dle Ježíšových slov:
Kdo vydrží až do konce bude spasen.
A trošku mohou napomoct i tyto stránky:-)

S pozdravem,
Jana

Dýchání II.

(Divinacus, 8. 4. 2021 19:17)

Dýchání v dobrém duševním stavu, rozpoložení, kdy člověk klidně vnímá své tělo, vede k uvědomění si èterického těla.

Je to pránické tělo, ohnivý "dvojník" fyzického těla.

Uvědomělý dech uvádí v pohyb éterické tělo, dech dynamizuje proudění energie v těle. Pomáhá rozpoudit energie od nohou nahoru tělem a páteří.

Nechápu, jak můžete radit lidem a přitom nezdůraznit
nejdůležitější faktor na duchovní cestě a to je ovládání dechu a tedy i energií v těle.

Uf.

Re: Dýchání II.

(Tereza, 9. 4. 2021 6:20)

Dobrý den,

Květoslav Minařík uvádí, že pránajáma je čtvrtý člen Pataňdžalího systému jogického školení,
které předchází jama (zákazy), nijama (příkazy) a ásana (pozice). Květoslav zdůrazňuje
životosprávu - je třeba nejdříve se umravnit a pročistit dobrými stavy a potom přistoupit k dechovým cvičením, která takto budou mít harmonizující účinek a nebude docházet k úniku životní síly. Toto je popsáno např. v Józe současného člověka (s. 11-14) nebo v Malém mystickém slovníku naučném (heslo pránajáma s. 332-333).

"Nikdo tu zdůrazňuje význam a vliv dechu na duševní stavu
stavy člověka."

Teď nevím, jestli tu tedy někdo zdůrazňuje nebo nezdůrazňuje význam dechu.

"Tudíž jsou zde pouze začátečníci.
Škoda."

Výborně, že tu je aspoň jeden nezačátečník.
V každém případě děkujeme za osvětlení pojmu kévala. Škoda jen, že nevím, co je kumbhaka.


Re: Re: Dýchání II.

(Divinacus, 9. 4. 2021 18:05)

Každý Mistr ví, že žák je líný a chtivý. Zvědavost je první krůček na duchovní cestě. Zvědavost je kontrolovaná chtivost.

Co je kévala, co je kumbhaka?

Každý žák vstoupil na cestu díky zvědavosti coż je chtivost.

Chtivost má zjevně i pozitivní aspekt, že?

Získání mravní síly

(Divinacus, 9. 4. 2021 17:58)

Dobrý den.

Všichni ví, že duchovní výcvik je nejtěžší výcvik ve Vesmíru. Je těžší než výcvik mariňáků nebo ninjů.

Pataňdžali definoval osm stupňů radžajogy a dosáhl Osvícení.

Bible jogínů.

Problém je vždy výchova. Pochopit že nevědomí rodiče jsou produkt výchovy jiných ....

Existuje klec kde jsou 4 opice, schody a banán vysicí nad schody.

Jedna opice se snaží vylézt na schody a získat banán.

Spustí se alarm a VŠECHNY opice jsou postříkané studenou vodou (kdo byl na vojně ví o čem mluvím).

Zkouší to párkrát a jsou všechny opice postříkané vodou.

Takže když se opice snaží získat banán, ostatní opice ji strhnou a zmlátí. Protože nechtějí být ostříkané studenou vodou.

Teď jednu opici vyměníme za novou opici, která neví že snaha získat banán je trest postříkání vodou. Leze na schody a ostatní opice ji strhnou a zmlátí. Neví proč. Žádná studená voda už nestříká.

Postupně měníme opice bez zkusenosti studené vody, jen opice kopírují chování jiných opic bez logiky a porozumění.

Postupně stačí vyměnit všechny původní opice všechny ostatní opice ji strhnou a zmlátí a ani neví proč.

Opice jsou Lidstvo, banán je Osvícení a schody jsou duchovní cesta.

Jste opice kopírující chování stáda a vůbec nad tím nepřemýšlíte

Osvícení a kévala

(Divinacus, 8. 4. 2021 19:33)

Osvícení dosáhne jen ten kdo pochopí Tajemství kévaly.

Co je to kévala?

Kévala není kumbhaka.

V kévale se stává koncentrace velmi snadnou.

pozdvihovanie energií

(Kadio, 21. 3. 2021 16:51)

Rád by som položil pokročilú otázku kvôli začiatočníkom, ktorá by mala niečo objasniť. Ako prebieha "pozdvihovanie energií" (prípadne stavov) v sebe. Je okolo toho dosť nejasno. A čo znamená rozvinúť dobrý stav. (preto som tu v minulosti smeroval otázky k budhismu...)

Kvetoslav Minařík niekde píše, že je potrebné, aby sa človek najskôr zbavil "ezoteriky". Napísal to preto, lebo to má hlboký dôvod. Človek má na začiatku veľmi skreslené a dezorientované predstavy o sebe, o svete, o tom čo reálne okolo neho deje. Píšem aj z vlastnej skúsenosti, po rokoch vidím že všetko je inak ako som si na začiatku "predstavoval". Tie predstavy treba odložiť. Všetko som sa učil primárne vlastným sebapozorovaním.

Ako vzniká to pozdvihovanie energií, aký je princíp, čo sa u toho deje z roviny energií v tele. Je to otázka, ktorá vyžaduje už praktickú skúsenosť a trocha aj objasnenie fungovania energetiky človeka.

Všimol som si, že mnoho ľudí vníma vec tak, že PREDSTAVA energií je to, čo majú robiť. Kvetoslav Minařík upozorňuje, že človek by sa mal vyhýbať (akýmkoľvek) prestavám, a pozornosti mimo fyzické telo ...

Odpoveď je tu pre druhých.
Zdraví K.

Re: pozdvihovanie energií

(Robert, 24. 3. 2021 21:42)

Dobrý večer.
Ano, dokud je mysl člověka těkavá a obrácena k vnějšímu světu, pak spekulace a představy ovlivněné přijatými názory, neumožňují provádět sebepozorování přinášející poznání.
Proto je zcela nezbytné činnou mysl ustálit pozorováním nohou, což je také zásadní pro pozvedávání energií v těle. Krátké připomenutí Mistrových slov jistě rozptýlí všechny nejasnosti:
"Pozorování těla, jeho tvaru, se musí dít od jeho spodních, distálních částí, od dolních končetin. To proto, aby stoupající intenzita této
vlastně extenzívní koncentrace přivodila obrat v proudění uvolňujících se energií těla. Obvykle totiž uvolňující se energie těla pro duševní zaujetí zevním světem proudí dolů, od hlavy k nohám, což činí bytost příslušnicí světa smrti. Jakmile však pevné a trvalé uvědomování si nejspodnějších částí těla, nohou, tento tok energie obrátí vzhůru od nohou k hlavě, poznává už člověk, že dospěl k obnovování fyzické energie, k pocitům, že říši smrti unikl... Ten, kdo na trvalo obrátil proudění fyzické energie od nohou k hlavě, má vždy dost energie a svěží mysl" (Drahokamy 2, str. 269-270).
Možno ještě dodat, že k pozvedání této dolní ápany, jež se pak má spojit s horní pránou, podle Květoslava napomáhá také zaujetí jógické pozice se zkříženýma nohama (jako dostatečnou uvádí svastikásanu či siddhásánu), kdy každý dříve či později pocítí blahodárný účinek tohoto cvičení, uvádí k tomu.
Dodržováním pravidel jamy a nijamy, či zjednodušeně pomocí správné životosprávy spočívající v tělesné a duševní očistě, mohou pak usilující v sobě vytvořit podmínky pro vznik dobrého stavu, který dále rozvinou pomocí metta (specifikace tohoto "rozvinutí", stejně jako toho co je "dobrý" a co je "stav", by jistě vydalo na samostatnou esej, vše však snadno objasní trocha praktického úsilí). Byl-li již vytvořen stav, lze jej pak stejně jako energie v těle pozvednout nad hlavu coby obětinu guruům. Představ k tomu netřeba, stačí gesto nabídnutí a dobrá vůle se jej vzdát.
Nechť je tato odpověď k užitku všem čtenářům.
S pozdravem Robert

Re: Re: pozdvihovanie energií

(Jana, 4. 4. 2021 11:38)

Dobý den,

děkuji za dotaz i odpověď.
Myslím, že je opravdu správné toto základní téma občas připomínat.
Navíc se to vlastně pokaždé napíše třošku jinak - což považuji také za velmi prospěšné:-)

Zdraví,
J.

Maják na severu

(Tereza & Tom, 22. 9. 2016 5:09)

Zdravíme sanghu
a s radostí oznamujeme, že už jsou v provozu stránky o Nauce KM ve finštině. Zatím jsou tam jen základní informace, postupně tam chceme přidávat další věci, např. o Dynastii, morálce, atd.
Pokud máte nějaké návrhy, co by bylo dobré uveřejnit, napište je prosím.
Odkaz na stránky:
http://www.buddhalaisuustsekissa.webbis.fi/

Přejeme vše dobré
Terka a Tom


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »