Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr a Nauka


Na internetu je možno najít na téma Květoslav Minařík vícero odkazů a někdy i dotazů. Převládá mínění, že to byl v lepším případě jogín a mystik a autor četných spisů o duchovnu, což je v zásadě pravda. Lze však vypátrat i názory, že byl buddhista a učenec a dokonce jsem v jednom časopise přečetl, že si říkal Milaräpa… K tomu ovšem nelze mlčet.

Na téma života Mistra Květoslava je nejlépe přečíst si jeho autobiografii Kečara a s dílem se seznámit prostřednictvím knih a na stránkách jeho školy www.mahayana.cz/czech/default.html.

Květoslav Minařík se po osmnácti měsících nekompromisní snahy o zdolání vrcholu duchovního úsilí stal buddhou par excellance a také avatárem Višnuovým neboť právě toto vysoké trenscendentní božstvo při sebezasvěcení v roce 1926 realizoval (viz. hinduistická trojice Šiva, Višnu, Brahma). Touto jeho realizací v duchovních oblastech skončil věk Ryb, který byl zároveň věkem Brahmovým (jak praví Mistr „plným násilí a krve“) a začal věk Vodnáře, který bude věkem Višnuovým.

Mistr Květoslav Minařík je také nirmánakájou (živým buddhou dlícím v třetím těle Buddhově, viz. též trikája jako dharmakája, sambóghakája a nirmánakája) a coby božský avátar je nyní egregorem (duchovním inspirátorem) prostoru. Jeho působením se uplatní Nový věk jako mnohem klidnější, harmoničtější a také delší, než-li předchozí (mayské období devíti pekel přechází nyní do období třinácti nebí).

Mistr praví, že duchovní život v nové době bude těžší a buddha Josef k tomu na vysvětlenou dodává: "protože bude snadný" (tedy bez nynějších velkých tlaků). Jak sám Mistr ale o střídání cyklů praví, "po věku Višnuově nastane věk Šivův a ten teprve bude velebný" (neboť Šiva je ničitelem utrpení, které pramení z nevědomosti).

Květoslav Minařík je tedy novým Spasitelem lidského rodu, tím  který, stejně jako Buddha Gautama, znovu roztočil kolo svaté dharmy (jelikož buddhové se na světě vyskytují od nepaměti chráníc lidstvo před úpadkem obnovováním duchovních kvalit).

Jaké však máme pro tato tvrzení důkazy? Vzpomeňme si na jiné případy nirmánakájů v minulosti: Někdejší princ Siddhártha po svém „probuzení“ svým stoupencům jednoduše oznámil, že se stal buddhou, stejně tak později Ježíš Nazaretský po dosažení konstatoval, že je Boží syn ("jeho stav Christos ovšem představuje duchovní  mládí, stav buddhy pak stáří", praví Mistr).

V obou případech tito zakládají obec svých následovníků bez jakékoliv touhy po osobním prospěchu (spíše ke své újmě), natož aby, jak vidíme dnes u různých pseudoguruů, vysávali své věrné z majetku, ne-li něco horšího a kochali se svou slávou a obdivem zástupů. Místo sebechvály skvěli se nadpozemskou moudrostí, ve které na světě nenašli sobě rovného (zde srovnej s vrcholnými politiky, kteří zase nenajdou sobě rovných v řečnění a zaujímání neprůstřelných póz).

Jinak co do poznávacích znamení (např. Ježíši jeho zázraky ke všeobecnému uznání nijak nepomohly) praví Mistr, že na čele to napsáno neměli“ (byli to prostě lidé z masa a kostí) a ani on sám nebyl vyjímkou. V jeho případě je až úsměvné, že první kdo poznal jeho stav, nebyli jeho žáci, ale žena znalá klasického buddhismu, která přepisovala jeho spisy. Byla to paní Pavlová, jenž si všimnula indicií, které při výkladu a formulování své Nauky zanechal a zpříma se jej zeptala, je-li buddhou. Mistr přisvědčil a požádal jí, aby se o tom pomlčela… A to v rámci našeho národa trvá dodnes.

Proto se sangha (obec) považuje za třetí klenot (vedle buddhy a jeho dharmy) neboť vydává svědectví o Bhagavánovi (Nejsvětější osobnost božství, za něž je třeba takováto mimořádná vtělení považovat) a uskutečňováním Jeho učení tuto nauku k všeobecnému dobru rozšiřuje (neboť základem je vždy úsilí mravní, které jako jediné vytváří a umožňuje snesitelný život na Zemi).

Přes tyto živé následovníky, skrze jejich osvícený rozum, cit a úsilí, tak máme do dnešních dob na 2 miliardy(!) vyznavačů křesťanství (což by v čase pronásledování apoštolů a prvních křesťanů připadalo zhola nemožné) a ještě starší buddhismus vyznává či praktikuje asi půl miliardy stoupenců.

Květoslav Minařík znovuobjevil  zavátou stezku buddhů  a dokázal k nejvyšším metám vést nejnadanější ze svých žáků. Tím je v buddhismu myšleno, že dosáhli osvobození vyvázáním se ze sansára coby oblasti působící karmy a podmíněných skutečností. Proto zde neuvádím nižší realizace, kterých dosáhli jiní jeho stoupenci, byť by to byla realizace brahmická (sféra Boha Stvořitele). Těmi nejznámějšími osobozenými podle dosažených výsledků byli:

 

- p. Jeřábek, při smrti realizoval sféru sambóghakája

 - doc. Antonín Bajer (v dřívějším vtělení svatý Metoděj), uskutečnil stav zabitého Beránka (vyhlazení jáství úplným prostoupením božským Duchem), po smrti svou energii odevzdal Nauce

- JUDr. Miloslav Kovář, při smrti realizoval nebe buddhistům známé jako Ogmin (Bez návratu), nejvyšší to sféru rúpa-dhátu (transcendentních světů ve tvaru)

- Jiří Viktora, realizoval stav Tao, po smrti se zcela obětoval pro Nauku

- Josef Studený, v roce 1988 dosáhl buddhovství a stal se tak Květoslavovým nástupcem a guruem jeho mystické školy. Ke konci života pak realizoval stav nirmánakája a stejně jako Mistr je tedy živým buddhou. Jinak může být považován za vtělení Démantového a neotřesitelného ádibuddhy Vadžradhary a jako takový by měl být rovněž uctíván jako Bhagaván.

Společně s Mistrem náleží do Skvostné Bělostné Dynastie guruů, označované též jako Kagjüpa (nikoliv Karma Kagjü), odvozující svůj původ od prvotního buddhy Vadžradhary. Podmínkou příslušnosti k této linii je schopnost dosažení samozasvěcení (guru pouze ukáže cestu a vytváří podmínky k realizaci).

Prvním v této řadě je indický Tilopa, jemuž Nauku zjevily dákyně (nebeské víly) a jeho žák Naropa (podobně jako Siddhártha byl z královského rodu), dále pak jeho tibetský žák  Marpa a jeho žák Milaräpa, a po osmi staletích duchovním přenosem Nauky z Tibetu do Čech Květoslav Minařík, jakožto tulku (vtělení) Marpův a jeho žák Josef Studený.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Re: Přímá Stezka 1

(Franta V., 5. 1. 2017 22:21)

Dobry den. ty dve vety jsem povazoval za dost rozdilne. Proto jsem je vytahl. Take nechci polemizovat ci teoretizovat. Vy a snad i ja si to prebereme tak, ze tomu porozumime. To, proc jsem to povazoval rekneme za neopravneny zasah do Mistrova dila, bylo spis s ohledem na zacinajici mystiky, kteri v tom mohou mit hokej. V podstate jsem se ptal publika na jeho nazor, tykajici se te opravnenosti pozmenovat puvodni text. Jinak nic......Jenom mohu dodat, ze porozumeni Mistrova dila kdysi mi dalo dost prace, snad mozna diky tem pozmenovanim v jeho knihach.Teprve pozdeji studiem dalsich jeho knih jsem si vse ujasnil.....Mejte se hezky , F.V.

Re: Re: Re: Re: Přímá Stezka 1

(Franta V., 5. 1. 2017 22:30)

Jeste dodatek, aby nedoslo k nedorozumeni. Ty dve rozdilne vety nejsou mym produktem. Jedna je z Prime stezky z roku 39 a ta druha z Prime stezky z roku 95.

Re: Re: Re: Re: Re: Přímá Stezka 1

(C.K., 6. 1. 2017 8:47)

A vida, tak jste to myslel. Teď už rozumím. Porovnával jste dva texty - v pořádku. Nakonec si můžeme asi k tématu říct, že problematika nazírání na sebe sama, která sousedí s problematikou odosobnění, soustředění nebo např. prodlévání v přítomnosti, je pro Nauku stěžejní a těžko ji postihnout v jedné větě. Nejspíš i kniha by byla málo málo. Zde se již nikdo bez cvičení správného pochopení nedobere. Jsem rád, že jsme si nakonec porozuměli. Nechť jsou šťastny všechny bytosti.

Přímá Stezka

(Kaler, 24. 12. 2016 18:00)

„Knihy, dotýkající se prakse, knihy s podáním jasným a určitým, knihy, dovolávající se naší zkušenosti, takové je třeba spíše čísti. V nich každý žák může nalézti rozřešení svých problémů a případně i metodu, která ho povede výše. Samozřejmě, že žádný žák, když již našel tuto metodu, nesmí se chápati pouze části dané prakse. Buďto se musí chopiti všeho, anebo všechno zanechati.
Veliká pobloudění byla způsobena tím, že se žáci chopili jenom toho, o čem si myslili, že jim je prospěšno, ale pominuli ostatní nutná doplnění. Řekněme si upřímně, proč se tak dělo.
Přečetl-li žák praktickou mystickou knihu a dočetl-li se v ní, že na příklad koncentračním cvičením dosáhne toho, co je jeho ideálem, chopí se takového cvičení s plnou vervou, ale nevšímá si většinou nechutných morálních povinností, jichž účelem je omeziti chtíče a krotiti osobnost.

Klíč k silám a jiným darům je v přidržování se koncentrace i morálních předpisů. Lze dokonce říci, že morální povinnosti jsou pro žáky-začátečníky ještě důležitější, poněvadž tito jimi získají ochránce před nečistými silami a určitou vnitřní stabilitu, nutnou k snesení reakcí, přívoděných mystickým cvičením a případně i pohybem vnitřních sil.“

Přečetli jste si přímé Květoslavovo sdělení bez prostředníků, vykladačů a přepisovatelů, které k vám pronesl před 77 lety.
Přímá Stezka první vydání 1939, str. 101

drazí přátelé
Kaler

překlad

(alda, 19. 3. 2016 17:12)

děkuji za ohlasy přátele, šlo mi spíše o názor na tento národ, po shlédnutí níže uvedeného filmu i po osobních setkáních začínám rusy považovat za vhodnější než např. anglosasy

překlad?

(zdeněk, 12. 3. 2016 13:41)

Usilovat o překlad Přímé stezky do ruštiny? Hm… Pak se nabízí otázka – proč, a které vydání? Pokud mi je známo, tak Josef usiloval pouze o překlad autobiografie, která už v němčině a angličtině visela na jeho webu za života. O ostatních knihách mám pochybnosti, že nastal čas k jejich překladu a vydávání, a to neberu v potaz autorská práva. Ale budiž; diskuse na toto téma může třeba něco vyjasnit, osvětlit, upřesnit.

Kupříkladu - proč dílo KM vůbec překládat?! Květoslav říkal, že nauka je pro nemnohé, a Josef dodával, že falešné nauky přicházejí především z Rusovny. I Květoslav popisuje (tuším v Kečaře), jak viděl (na Sibiři?) vynořit se tři apokalyptické postavy, které pak zmizeli v různých částech (Moskva a Kavkaz?...) a měl obavy z jejich vlivu, neboť historie nám ukazuje, že Rusovna se svých plánů na světovládu vzdát nemíní. Když si k tomu připomeneme Květoslavova slova, že největší rozmach nauky očekává tak za 350 let, pak lépe porozumíme slovům obou našich buddhů, kteří shodně říkají, že: „lidé se budou učit česky, jen aby mohli správně porozumět významu vydaných textů.“

Jinými slovy řečeno, překlady s sebou vždy nesou riziko zkreslení, neboť čeština je velmi specifický, bohatý (esoterický) jazyk co do stupňů významu jednotlivých slov. Ostatní jazyky tak bohaté na (počet) významy nejsou, takže je překlad spojen s riziky i nechtěného zkomolení. Proto by překlady měl dělat člověk, který nauku skutečně dobře zná. A přiznejme si, kolik nám to dá námahy porozumět nauce jako celku v češtině.

Další otázkou je, kdo ten překlad bude kontrolovat. Jak jsem již naznačil, měla by to být osoba nauky (a cizímu jazyku) velmi dobře znalá, a při vydávání si nejsem jist, jak se zachová spolek Canopus. V současné době razí trend, který zde již popsala Tereza (Tomky 2005 / Re: Re: OZNÁMENÍ - 17. června 2015 8:18), tedy že budou vydávat nová vydání třeba v jiném formátu, kde například vynechání jednoho celého článku nepovažují za zpronevěru vůči dílu K.M. Sám za sebe se (prozatím) přikláním k tomu, aby se zájemci ze zahraničí raději naučili naši řeč.


Re: překlad?

(Tereza, 18. 3. 2016 4:49)

Také jsem uvažovala o překladu nějakého textu KM - do finštiny. Není to vyloučeno, ale je tam příliš mnoho neznámých:
- jak píše Zdeněk, málokterý jazyk se v bohatosti vyrovná češtině
- je to opravdu překladatelský oříšek z hlediska odborných výrazů - aby nedošlo ke zkomolení
- k opravdu dobrému a důvěryhodnému překladu je podle mého potřeba výborná teoretická znalost nauky, hluboké poznání, zasvěcení a nejlépe/také pověření od gurua
- i kdyby se našel někdo, kdo by provedl redakci, co potom? Pokud člověk (překladatel) ještě není ,,hotov,, aby mohl být lidem dále ku pomoci, byl by to možná jen výkřik do tmy
Myslím, že je, jak píše C.K., nejlepší pracovat na sobě a ono se v pravý čas ukáže, co bude pro Nauku nejlepší.
Vše dobré a radostný víkend (Josefův svátek, výročí Květoslavovy realizace, den štěstí) :)

film

(alda, 11. 3. 2016 19:43)

děkuji za komentáře, jaký je váš názor na překlad Př.S. do ruštiny ?
Měli bychom v tomto směru nějak usilovat ?

Re: film

(C.K., 12. 3. 2016 12:38)

Dobrý den Aldo. V poslední době registruji víc pokusů o další doplňující publikace a nebo o překlady do dalších jazyků.
Můj pohled na věc je následující:
1) Na to, aby bylo možno pořídit hodnotný překlad je zapotřebí překladatele, který má už takový stupeň poznání Nauky, že ji umí vyložit. Jinak vnese do překládaného díla cizorodé prvky.
2) To víte, že bych byl moc rád, aby Nauka byla rozšířena po celém světě, lidé se k ní houfně přikláněli a jeden za druhým docházeli k osvobození. To je ovšem utopistická vize z jehovistického obrázku. Tak to nefunguje. Tedy, samotná literatura nám nepomůže.
Tu KM sepsal pro takové případy, jako je tento, že není k dispozici živoucí guru.
3) Přístup k Nauce zajišťují její přímí následovatelé, kteří ji praktikují tím, že ji poznávají, zkoumají, cvičí, následují všeobecně platné poučky.
4) Řekněme, že by se podařilo knihou nějaké Rusy zaujmout. Co bychom jim poskytli dále? Je zde někdo, kdo by jim vykládal Nauku s indukcí osobní zkušenosti nebo bychom jim jenom předali knihy KM do ruky?
5) Myslím si, že situace ve společnosti je tak hrůzná (myslím tím mravní úpadek), že si to nechtějí připustit ani ti nejotrlejší z nás. Proto jsem zastáncem hesla: "ZACHRAŇ SE KDO MŮŽEŠ!"
Proto považuji za prvořadou práci na ukáznění se a práci na zpracování VLASTNÍ BYTOSTI. Za této práce se má vytvářet SANGHA, která pracuje na společném cíli. Ta by měla přímou indukcí stavu působit na okolí. Pokud to dělá dobře, přidruží se k ní ti, kteří jsou disponováni.
To je ostatně jednou z našich pracovních povinností.
Pro inspiraci přikládám odkaz na článek vyvolená národ http://www.kagyupa.com/czech/default.html - ano známe jej, ale poučili jsme se z něj, jak velká odpovědnost tímto na nás padá?
6) Abych byl konkrétní: Přestaňme jeden za druhým chodit s nějakými citáty a stále připisovat další články nebo knížky. Začněme se dělit mezi sebou o osobní zkušenosti ze cvičení a uvádění mystiky do praxe. Až toto budeme umět, budou se k nám moci přidat třeba i Rusové a my jim budeme mít co říct.

Re: Re: film

(Roman, 14. 3. 2016 10:38)

Souhlas. Bod č. 5 vnímám naprosto stejně.
Vše dobré!

Re: film

(Jana, 30. 11. 2015 22:04)

Dobrý večer, film je velmi zajímavý, již jsem ho viděla i dříve a je dobré si ho občas připomenout. Zajímavé také je, že jsem z toho vůbec nepochopila (mimo jiné asi) to soustředění se na nohy. Velmi dobrý byl ale ten závěr - to náhlé "rozuzlení" - odpuštění. Pěkný večer Jana :-)

film :-)

(MartinPav, 9. 11. 2015 17:31)

Tak jsem klucí (alda, C.K.) na ten film také mrknul. Domnívám se, pokud to dobře chápu, že vše důležité je řečeno v prvních metrech filmu u těch úvodních titulků. Vnitřně, motlitbou volá "nahoru" a u toho chodí a tím si uvědomuje nohy. Takže, dle nauky K.M. a Josefa, tím "horním" by, v ideálním případě, měl promývat a čistit to "spodní"... No, a další děj filmu, už není pro mne tak jednoznačně rozluštitelný, a má být? zřejmě, z pohledu filmařů, o výčitkách svědomí z domnělé vraždy a ve snaze vše odčinit tvrdým způsobem života, kdy v závěru přichází odpuštění a smrt/odchod ve smířeném "klidu". Bohužel z filmu nevyplývá jednoznačně, jestli při modlitbách měl nějaké odezvy z hora a pociťoval radost, či neustálé peklo výčitek a co tím tedy zapracovával do toho "těla". Měl ale chlapík štěstí, že po výbuchu té lodi ho z moře vytáhli obyvatelé Monastýru a tak mohl na sobě dále pracovat. Mohli ho totiž také vytáhnout někde u námořní krčmy a stal by se z něj pravděpodobně zoufalý a tím vzteklý opilec... Tož tak toliko můj názor na film, který jsem nemusel pochopit dle záměru produkce. :-) Krásné dny a pohodu všem. martin

Film

(C.K., 8. 11. 2015 11:19)

Dobrý den Aldo, já ten film znám. V krátkosti je o člověku, který byl i přes drsné počáteční události a následné, pro obyčejného člověka neurvalé chování, léčitelem. Ukazuje to, že kdo se alespoň v určitých směrech ukázní, může získat některou ze schopností, povětšinou něco z hrubších sidhických sil. Můj komentář je následující. Takové síly dotyčný, ať chce nebo ne, získává na základě karmických předpokladů. Jsou tedy karmou podmíněny mohou se tedy snadno stát překážkou na další cestě mystika. Tady bych použil rčení: "Kdo s čím zachází, tím také schází." Co se týče filmu samotného, tak je alespoň ukázáno, že se jakéhosi duchovního vývoje dosahuje lépe v drsných životních podmínkách než v teple domova nebo kláštera. Přeji hezký den, tato neděle je opravdu slunečná....C.K.

Jóga pro všechny (druhá část)

(Tomas S., 23. 10. 2015 6:36)

Hezký den,
nedávno se mi dostal do rukou spis Květoslava Minaříka "Jóga pro všechny- první část." která je uveřejněna na stránkách Kagyupa.com/ Rád bych se zeptal zda byla někde uveřejněna, nebo zda někdo nemá přepis druhé části tohoto spisu, případně zda existují ještě další části.
Děkuji předem za odpověď

Re: Jóga pro všechny (druhá část)

(Patrik, 5. 11. 2015 20:22)

Dobrý večer,
pokud mám správné informace druhý díl Jógy pro všechny neexistuje.

Vzpomínka

(Zdeněk, 3. 7. 2015 20:12)

Tož zítra máme výročí úmrtí Mistra jógy a neúnavného našeho rádce na cestě za světlem – Květoslava Minaříka. Nosit dříví do lesa není třeba, ale malá vzpomínka si myslím, že nemůže být na škodu. Nechť po celý zítřejší den hrají vesmírné zvony nejen jemu, ale i těm, kdo nastoupili cestu, kterou nám ukázal. Nechť jsou všechny bytosti šťastny – i nechť jsou šťastny všechny bytosti.
Vše dobré přeje Zdeněk.

Tomas S.

(žena-jogín, 8. 7. 2015 20:04)

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to (bylo) s jogíny (ženami).
Skoro všude se mluví o jogínech mužích, kteří dosáhli stavu buddhy, ale existovala i třeba nějaká žena, která dosáhla buddhovství?
Je možné, aby šla žena asketickou cestou sama bez muže, nebo je pro ženu přirozenější tantrická cesta?
Děkuji za odpověď.

Re: Tomas S.

(Robert, 9. 7. 2015 22:37)

Dobrý večer,
o dosažení buddhovství žen tradice přímo nehovoří. Mistr Květoslav k tomu poznamenává, že sám Buddha ženám v tomto příliš nevěřil a poukazuje na ženskou podstatu, která je citovější, než-li mužská a skrze zaměření na rodinu a potomstvo přirozeně k zemi tíhnoucí.
Je však pravdou, že i ženy dosahovaly a dosahují vysokých zasvěcení (u Josefa např. D.), kdy se jako bohyně stávají ženskými protějšky dhjánibuddhů.
Co se Cesty ženy týče, tu je možné považovat vždy za tantrickou, ať již jde sama bez muže nebo s manželem (konkubinát se nepřipouští).
Žena se totiž pro své uzpůsobení poměrně snadno dokáže navázat na božské kvality (jeptišky, coby nevěsty Kristovy u křesťanů, v linii Kagüpů pak na svého základního gurua), jim se odevzdávat, s nimi se spojit a realizovat je.
S pozdravem Robert

Re: Re: Tomas S.

(Katka, 22. 8. 2015 21:38)

Dobrý den,

jen jsem chtěla připomenout, že Květoslav také píše, že záleží jenom na ženě, aby dokázala to, co Budha. Touto otázkou se zabývá i Namkhai Norbu Rinpočhe v knize "Křišťál a cesta světla".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Karlovi

(žák , 3. 5. 2015 17:13)

VM toho nepochopil ovšem vícero.jeho pokrivena taoisticka cvičení jsou toho jen příkladem... Taoismus je v pořádku, ovšem ne v jeho podání. Navíc to že tvrdil, že posílání energie nahoru je její mrhani potvrdil, že skutečné zasvěcení nemá, protože neměl zpětnou vazbu od guruu. Oni ho prostě ignorovali.Navíc dělat magický útok na takového gurua, může jen šílenec. Tak také skončí. V duch.rovině už nic horšího udělat nemohl.