Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr a Nauka


Na internetu je možno najít na téma Květoslav Minařík vícero odkazů a někdy i dotazů. Převládá mínění, že to byl v lepším případě jogín a mystik a autor četných spisů o duchovnu, což je v zásadě pravda. Lze však vypátrat i názory, že byl buddhista a učenec a dokonce jsem v jednom časopise přečetl, že si říkal Milaräpa… K tomu ovšem nelze mlčet.

Na téma života Mistra Květoslava je nejlépe přečíst si jeho autobiografii Kečara a s dílem se seznámit prostřednictvím knih a na stránkách jeho školy www.mahayana.cz/czech/default.html.

Květoslav Minařík se po osmnácti měsících nekompromisní snahy o zdolání vrcholu duchovního úsilí stal v roce 1926 buddhou par excellance a také avatárem Višnuovým neboť právě toto vysoké trenscendentní božstvo při druhém sebezasvěcení v roce 1946 realizoval (viz. hinduistická trojice Šiva, Višnu, Brahma). Touto jeho realizací v duchovních oblastech skončil věk Ryb, který byl zároveň věkem Brahmovým (jak praví Mistr „plným násilí a krve“) a začal věk Vodnáře, který bude věkem Višnuovým.

Mistr Květoslav Minařík je také nirmánakájou (živým buddhou dlícím v třetím těle Buddhově, viz. též trikája jako dharmakája, sambóghakája a nirmánakája) a coby božský avátar je nyní egregorem (duchovním inspirátorem) prostoru. Jeho působením se uplatní Nový věk jako mnohem klidnější, harmoničtější a také delší, než-li předchozí (mayské období devíti pekel přechází nyní do období třinácti nebí).

Mistr praví, že duchovní život v nové době bude těžší a buddha Josef k tomu na vysvětlenou dodává: "protože bude snadný" (tedy bez nynějších velkých tlaků). Jak sám Mistr ale o střídání cyklů praví, "po věku Višnuově nastane věk Šivův a ten teprve bude velebný" (neboť Šiva je ničitelem utrpení, které pramení z nevědomosti).

Květoslav Minařík je tedy novým Spasitelem lidského rodu, tím  který, stejně jako Buddha Gautama, znovu roztočil kolo svaté dharmy (jelikož buddhové se na světě vyskytují od nepaměti chráníc lidstvo před úpadkem obnovováním duchovních kvalit).

Jaké však máme pro tato tvrzení důkazy? Vzpomeňme si na jiné případy nirmánakájů v minulosti: Někdejší princ Siddhártha po svém „probuzení“ svým stoupencům jednoduše oznámil, že se stal buddhou, stejně tak později Ježíš Nazaretský po dosažení konstatoval, že je Boží syn ("jeho stav Christos ovšem představuje duchovní  mládí, stav buddhy pak stáří", praví Mistr).

V obou případech tito zakládají obec svých následovníků bez jakékoliv touhy po osobním prospěchu (spíše ke své újmě), natož aby, jak vidíme dnes u různých pseudoguruů, vysávali své věrné z majetku, ne-li něco horšího a kochali se svou slávou a obdivem zástupů. Místo sebechvály skvěli se nadpozemskou moudrostí, ve které na světě nenašli sobě rovného (zde srovnej s vrcholnými politiky, kteří zase nenajdou sobě rovných v řečnění a zaujímání neprůstřelných póz).

Jinak co do poznávacích znamení (např. Ježíši jeho zázraky ke všeobecnému uznání nijak nepomohly) praví Mistr, že na čele to napsáno neměli“ (byli to prostě lidé z masa a kostí) a ani on sám nebyl vyjímkou. V jeho případě je až úsměvné, že první kdo poznal jeho stav, nebyli jeho žáci, ale žena znalá klasického buddhismu, která přepisovala jeho spisy. Byla to paní Pavlová, jenž si všimnula indicií, které při výkladu a formulování své Nauky zanechal a zpříma se jej zeptala, je-li buddhou. Mistr přisvědčil a požádal jí, aby se o tom pomlčela… A to v rámci našeho národa trvá dodnes.

Proto se sangha (obec) považuje za třetí klenot (vedle buddhy a jeho dharmy) neboť vydává svědectví o Bhagavánovi (Nejsvětější osobnost božství, za něž je třeba takováto mimořádná vtělení považovat) a uskutečňováním Jeho učení tuto nauku k všeobecnému dobru rozšiřuje (neboť základem je vždy úsilí mravní, které jako jediné vytváří a umožňuje snesitelný život na Zemi).

Přes tyto živé následovníky, skrze jejich osvícený rozum, cit a úsilí, tak máme do dnešních dob na 2 miliardy(!) vyznavačů křesťanství (což by v čase pronásledování apoštolů a prvních křesťanů připadalo zhola nemožné) a ještě starší buddhismus vyznává či praktikuje asi půl miliardy stoupenců.

Květoslav Minařík znovuobjevil  zavátou stezku buddhů  a dokázal k nejvyšším metám vést nejnadanější ze svých žáků. Tím je v buddhismu myšleno, že dosáhli osvobození vyvázáním se ze sansára coby oblasti působící karmy a podmíněných skutečností. Proto zde neuvádím nižší realizace, kterých dosáhli jiní jeho stoupenci, byť by to byla realizace brahmická (sféra Boha Stvořitele). Těmi nejznámějšími osobozenými podle dosažených výsledků byli:

 

- p. Jeřábek, při smrti realizoval sféru sambóghakája

 - doc. Antonín Bajer (v dřívějším vtělení svatý Metoděj), uskutečnil stav zabitého Beránka (vyhlazení jáství úplným prostoupením božským Duchem), po smrti svou energii odevzdal Nauce

- JUDr. Miloslav Kovář, při smrti realizoval nebe buddhistům známé jako Ogmin (Bez návratu), nejvyšší to sféru rúpa-dhátu (transcendentních světů ve tvaru)

- Jiří Viktora, realizoval stav Tao, po smrti se zcela obětoval pro Nauku

- Josef Studený, v roce 1988 dosáhl buddhovství a stal se tak Květoslavovým nástupcem a guruem jeho mystické školy. Ke konci života pak realizoval stav nirmánakája a stejně jako Mistr je tedy živým buddhou. Jinak může být považován za vtělení Démantového a neotřesitelného ádibuddhy Vadžradhary a jako takový by měl být rovněž uctíván jako Bhagaván.

Společně s Mistrem náleží do Skvostné Bělostné Dynastie guruů, označované též jako Kagjüpa (nikoliv Karma Kagjü), odvozující svůj původ od prvotního buddhy Vadžradhary. Podmínkou příslušnosti k této linii je schopnost dosažení samozasvěcení (guru pouze ukáže cestu a vytváří podmínky k realizaci).

Prvním v této řadě je indický Tilopa, jemuž Nauku zjevily dákyně (nebeské víly) a jeho žák Naropa (podobně jako Siddhártha byl z královského rodu), dále pak jeho tibetský žák  Marpa a jeho žák Milaräpa, a po osmi staletích duchovním přenosem Nauky z Tibetu do Čech Květoslav Minařík, jakožto tulku (vtělení) Marpův a jeho žák Josef Studený.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Maják na severu

(alda, 5. 11. 2016 20:37)

Výborně přátelé !
Někteří z nás mají obavy o přenos stavů, kdy je nutný guru,
zde bych odpověděl slovy Přímé stezky : když je žák připraven, guru se dostaví.

Re: Maják na severu

(Tereza, 28. 2. 2017 18:51)

Ahoj všem příznivcům Nauky,
byla vznesena prosba, zda bychom „neodhalili“, co vlastně na finských stránkách o Nauce je. Samozřejmě to rádi uděláme, protože stránky vznikly kvůli Nauce a sangha by tak o nich měla vědět.

V úvodu se nejdříve píše velmi krátce a obecně o buddhismu a pak o splněném proroctví o narození Krista/Buddhy, který dosáhl cíle mystické cesty a upevněním jeho Nauky jsou Čechy duchovním centrem. Následují samostatné kapitoly o Květoslavovi, Josefovi a Bělostné Dynastii Guruů, čerpané z knihy Vadžrajána. Dále jsou tam odkazy na anglické a německé texty na stránce www.kagyupa.com a seznam doporučené literatury, kterou Květoslav uvedl v Přímé stezce. Brzy přibyde kapitola o morálních předpisech, na jejichž překladu se momentálně pracuje.

Pokud vás napadne, co by se na stránky dalo dát nebo naopak ubrat, prosím sdělte svůj názor.

Sláva Guruům!

Re: Re: Maják na severu

(Mac, 6. 1. 2021 22:14)

Copak se Suomi-stránkám přihodilo, smím-li se ptáti?

Re: Re: Re: Maják na severu

(Tomáš S. , 9. 1. 2021 14:12)

Stránky on Nauce Květoslava Minaříka ve finštině stále fungují,
pouze jsme je byli nuceni přesunout na novou adresu,
protože stávající poskytovatel internetových stránek
kompletně ukončil svoji činnost.
Nová adresa je www.buddhalaisuustsekissa.simplesite.com
Omlouváme se, že jsme o změně internetové adresy neinformovali
už dříve. Je to delší doba, kdy jsme na stránkách pracovali, ale měli jsme rodičovské povinnosti. A tak děkujeme za komentář, začneme se stránkám zase více věnovat. Vše dobré přeje Tomáš a Tereza

Základ duševního života

(Michal, 3. 12. 2020 7:59)

Připomeňme si krátkou mistrovu práci "Proč se soustřeďovat na nohy" z knihy Jóga v životě současného člověka.
"Uvažujme jednoduše: mají-li se žáci mystiky vyhnout nebezpečí rozvoje neplodného myšlení a spekulací, nesmějí svou mysl plnit vjemy ryze abstraktními, nýbrž konkrétními. Z nich věcí nejbližší je jejich vlastní tělo." ...
a dále "Soustřeďování na nohy jakožto celek se zvláštním zřetelem k jejich masu působí na rozvíjení intelektu a prohlubování smyslových postřehů, neboť právě zde, v mase těla, v nohách, je základ duševního života" ...

Re: Základ duševního života

(Robert, 4. 12. 2020 6:22)

Dobrý den, Michale.
Děkuji za zcela trefný a správný poukaz k mystické praxi. Zbývá jen doplnit a co guru Josef vždy zdůrazňoval, že pokud usilující přesouvá pozornost své mysli od povrchu nohou dovnitř, tj. do jejich masitých částí, pak se to má dít výhradně v dobrých náladách a s tím souvisejících dobrých duševních a pocitových stavech, čímž se provádí zanášení žádoucích kvalit do onoho základu duševního života, jak o tom hovoří Mistr Květoslav.
Nohy, jakožto symbol zemního principu, se tímto cvičením čistí až buněčné úrovni, na úrovni genofondu, dodával pak k tomu Josef. Proto toto cvičení, jakožto "spojování nirvanických a sansarických prvků bytí", patří podle Květoslava k nejdůležitějším mystickým cvičením.
S pozdravem Robert

Re: Re: Základ duševního života

(Jana, 4. 12. 2020 10:44)

Dobrý den,
je možný ještě doplňující dotaz?
Má se pozorování (soustředění se) na povrch nohou "s kvalitami" (pokus o kvality) provádět pouze o samotě v klidu v ("dobrém rozpoložení") nebo je možno toto praktikovat i např. v MHD, v kanceláři atd?
Děkuji za podrobnější rozbor.

Re: Re: Re: Základ duševního života

(Robert, 6. 12. 2020 19:41)

Dobrý večer, Jano.
Jak uvádí Mistr, nohy jsou neutrální a soustředění na ně nezpůsobuje žádné rekce ani vlastní bytosti ani okolí, v němž se cvičící nachází. Proto je nejenom možno, ale přímo nutno provádět soustředění na nohy permanentně, tj. vždy a všude.
Cvičení je však nezbytné pružně měnit podle duševního stavu cvičícího neboť tento se upnutím mysli na povrch nohou postupně do nich zanáší. Proto vždy platí, že při nedobrém duševním rozpoložení má se upínat pozornost zejména k nártům a chodidlům, kde dochází k čištění všech nežádoucích mentálních i emocionálních vzruchů, kdežto při dobrých a povznesených náladách a duševních stavech zaobírat se celým povrchem nohou.
S pozdravem Robert

Morální předpisy

(Michal, 26. 9. 2020 20:20)

Rád bych připomenul...
"... Nastupujete-li mystickou stezku, musíte přijmouti všechno, co se vám předpisuje a nikoliv po způsobu mnohých lidí vybrati si "snadné" a zajímavé, které může vésti k fanatismu, zmatku a ještě větší jednostrannosti, která je příčinou nevědomosti. Pohlédněte na mystiky, kteří se chápali jenom jim sympatických a zajímavých meditací a zanechávali nechutné odříkání si něčeho, co by bylo příčinou odstraňování jejich neřesti, a poznáte, že dosahují pouze toho nezdravého "unášení", které neobstojí jako hodnotné před zdravým rozumem. A to vám může býti výstrahou před reformováním mystické nauky, aby bylo "snadnější" její uskutečnění. ..."
Květoslav Minařík, Přímá stezka, 1.vydání, str.227-228 , Morální předpisy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Tomáš S. , 20. 9. 2020 14:44)

Dobrý den Filipe,
nedámi to, abych nereagoval na vaše předchozí příspěvky.
Souhlasím s tím co psal Robert a přidávám své poznatky.
Vztah žák a mistr je podle mne velmi důležitý, protože je jen
velmi málo těch, kteří by dokázali pochopit nauku úplně sami
a vše by dělali správně. Často se adept může dostat na scestí a ani
o tom nemusí vědět. Mistr pak může zasáhnou včas, nežli bude pozdě.
Vztah žáka a mistra musí být, ale opravdový bez jediné pochibnosti.
Viz. Tilopa-Náropa, Marpa-Milarepa Květoslav-Josef Studený.
Sám žák by nikdy nedosáhl osvícení bez svého Mistra.

Držení v

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Tomáš S. , 20. 9. 2020 15:18)

pokračování:
Držení vědomi v hlavě, také není podle mne úplně správné.
Jak již psal Robert, tak to akorát způsobuje přepětí a rozktěkanost mysli.
Činnost mysly se poté jen urychluje a člověk by poté jen na něco
myslel a něco řešil, namísto aby se snažil o pravý opak.
Mysl se právě nejvíce zklidní, když klesne dolů do nohou.
Pak nastává stav uvolnění a největší bdělost.

Poučka "Nechť jsou všechny bytosti šťastny" má adepta
přidržovat na cestě dobra a snižovat sílu vlastního ega.
Také dobře funguje při usměrňování mysli, kdy mysl se stává roztěkanou.
Tak je lepší usměrnit ji na jednu myšlenku nebo viz. poučku nežli se snažit potlačovat všechny myšlenky najednou.

S pozdravem Tomáš S.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Filip, 20. 9. 2020 21:17)

Zdravím.

Je poučka, mysl hledá slast a snaží je vyhýbat strasti. Pokud vezmete slastné pocity, které se dají nalézt ve stehnech a vytáhnete je přes srdce do hlavy, mysl nemá potřebu se chvět, spekulovat a hledat vzruchy při kontaktu s vnějším světem. Slastí z nohou se uklidní.

Ovšem pokud se zaměříte v tom stavu do světa, je pravda, že touhy se zmnohonásobí do nezvladatelných stavů.

Proto myslím, že to řekl i Květoslav, člověk má nacházet potěšení při zkoumání svého těla, nohou a pak se mysl uklidní. Ale zachovat bdělost neboli extenzitu neboli si jasně uvědomovat celé své okolí.

Má ověřená teorie je, že když mysli poskytnete určitou slast z nohou, která ji uklidní a pak jemně přesunete ohnisko vědomí do hlavy přes srdce bez sexuálního (požitkářského) zájmu o okolní svět, zažijete nakonec Veliké světlo.

Omlouvám se, že to možná bylo špatně pochopeno. Je dobré si uvědomit, že reflexivní část bytosti je v podstatě sexuální čakra. Cílem není vjemy sexuální čakry potlačovat, ale postupně zjemňovat a vracet do srdeční čakry, ze které klesáním a zájmem o svět byly v pravdě ukradeny. To je pak ten smutek.

Jak se správně uctívá Buddha. Tím, že se sleduje Osmidílná vznešená stezka.

Guru je nedocenitelný, pokud žák naslouchá jeho radách.

Sám Květoslav si posleskl několikrát, že ho nikdo neposlouchá a žije jen světským požitkářským životem, tedy sexuální čakrou a oživování vyšších center pročištěnou sexuální energií vzniklou nezájmem o svět a kultivovanou mravními pravidly nikoho nezajímá.

To nevědomé přesouvání ohniska pozornosti vědomí k hlavě vzniká automaticky při bdělém uvědomování si okolí, kdy si člověk zároveň jasně uvědomuje nohy, pak se vytváří proud energie, který pročišťuje tělo. Tím se také zabraňuje, aby člověk klesal vědomím do noh, kde dochází ke zužování vědomí a pád do tamasického stavu otupělosti.

Jsou dva stavy trénování hraničního soustředění na dva body současně. Okolí a tělo zároveň nebo nohy a hlava zároveň. Srdce ovšem musí být zušlechťováno vznešenými pocity, mettá je jen jeden z mnoho způsobů.

Pouhé soustředění na nohy nemá být noření se do noh. Podle mě Květoslav řekl, že nohy se mají vnitřně pozorovat a to nejde jinak než z hlavy, aby byla extenzita (vnímání okolí) i intenzita ( vnímaní noh).

Vzít nohy do vědomí je převést energie noh do hlavy, tak podle mě dosáhl úžasný doktor Bajer, protože to tak pochopil.

S pozdravem Filip

Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Filip, 20. 9. 2020 21:40)

Dobrý den Jitko.

Když se člověk začně soustředit na tělo a na nohy, může si všimnout toho, že ho to začně vtahovat a zužovat mu vědomí a on se začne nořit do vjemů noh, kde je dají nalézt slasti, které zužují vědomí. Květoslav říká, že člověk si má uvědomovat nohy a zároveň dobře své okolí, což je podle mě snaha o hraniční soustředění na dva body zároveň.

Uvědomování nohou trénuje zemní princip, kdy se mysl jemně slastnými vjemy nohou uklidní a uvědomováním si okolí automaticky dochází k přesunu té energie do hlavy a jelikož je ta energie jemně slastná, mysl ji vnímá jako štěstí a nemá potřebu se chvět a spekulovat.

Mravní pravidla proměňují pudovou sexuální na jemnější a oživují srdce, kde slábne vliv pudových energií, které zužují vědomí.

Pokud člověk vytáhne pročištěné sexuální energie přes srdce, radost, do hlavy, Světlo, dostaví se moudrost.

Pokud ulítne do vyšších center bez stabilní pročištěné energie nižších center, první čakry a nohou, zemní princip, nastane šílenství. Běžné u drog nebo velkého psychického šoku.

Šílenství jsou v podstatě obří výšlehy nepročištěné sexuální energie do Vědomí. Nálavy hrůzy, strachu, hněvu jsou určité disharmonické projevy předčasně probuzené Kundaliní. Dá se jim čelit tím, že člověk má pomocí mravních pravidel pročištěnou a oživenou srdečním čakru.

Pokud Kundaliní prochází srdeční čakrou, velmi se uklidní, ochladí. Pokud ji obejde, bičuje mysl výšlehy ohně a způsobuje šílenství. Oheň chtivost se ochlazuje v srdeční čakře. Proto je srdeční čakra tak důležitá v duchovním vývoji. Má být oživena ohněm pročištěné sexuální energie. Chlad srdeční čakry je smutek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Robert, 22. 9. 2020 20:19)

Dobrý večer, Jitko.
Děkuji za Váš moudrý a dobře rozlišující vhled. Nevím sice, čím přesně se zabýval Váš zesnulý přítel, nicméně pečlivost s jakou Filip ve svých příspěvcích čtenářům podsouvá význam hlavy v mystickém úsilí (např. "Vzít nohy do vědomí je převést energie noh do hlavy, tak podle mě dosáhl úžasný doktor Bajer, protože to tak pochopil"), ukazuje na společnost kolem pana V.M., kteří se takto z Květoslavovy nauky snaží udělat učení zvrácené.
Květoslavovi a Josefovi žáci všechny energie převádí ke svým guruům do transcendentna NAD HLAVU, do Prázdnoty, o níž V.M. z jistých důvodů tvrdil, že "tam nic není" a že "je to mrhání energií" - tam už by s ní, s energií svých stoupenců, totiž manipulovat nemohl. A za tím účelem jsou z jeho dílny i ony populární "práce se sexuální energií".
S přátelským pozdravem Robert

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Jitka, 22. 9. 2020 21:59)

Dobrý večer Roberte,
můj zesnulý přítel byl velký samorost s ohromným charismatem - jak to tak často bývá a byl i přirozeným znalcem lidské psychiky. Zabýval se hlavně magií a theurgiíí a dosahoval úspěchů i v léčitelské praxi. Tyto své vlohy soustřeďovacími cvičeními, pro které měl rovněž ohromné dispozice rozvinul, ale nevšiml si, že rozvinul i svůj stín a ten jej nakonec přerostl. Nebylo snadné to přijmout. Tím vlastně říkám, že nepatřil k žádné skupině, která tady v Čechách praktikuje učení podle pana Minaříka. Věděl o něm a cenil jej jako kvalitní zdroj, takže mě nepřímo k němu vedl.
Neznám toho, koho jste označil skratkou V.M., takže nevím co hlásají a čemu věří. To co zde sděluje Filip je podobné tomu, co jsem slýchala ve skupince kolem mého přítele tím, jak je povrchnost, která vyhovuje nezpracované osobnosti zabalená a propletená líbivými frázemi a poučkami a troškou čehosi, co by se dalo nazvat zrníčky opravdovosti. Nechci to rovnou nazvat "duchovním gulášem se šesti", a doufám, že mi Filip promine, ale tak nějak to vidím. Tuším, že Filip za půl roku nedokáže na stejné otázky stejně odpovědět, protože jej jeho mysl bude hnát z jedné myšlenkové konstrukce do druhé a dokud si v tom bude libovat nejsou jeho vyhlídky příliš dobré. Jsem v tomto konzervativní a držím se osvědčených metod, které jsou dostupné v knihách pana Minaříka anebo třeba G. Meyrinka. Ta konzervativnost je dobrým vyvažovacím postojem k tomu, když člověk začne prohlédat svoji vnitřní mechaniku a zjistí, že se mu otevírají určité možnosti o kterých neměl ani tušení. Není potřeba toužit po senzacích, protože ony přijdou a co pak s tím? Mějte se hezky Jitka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Jitka, 23. 9. 2020 6:26)

A ještě si dovolím malé doplnění, které se pro mě stalo významným zjištěním a sice, že z mista kde se právě nacházíme a nejsme s ním zrovna spokojeni se nemůžeme vyargumentovat ani vyspekulovat ani fyzicky přemístit, můžeme z něj pouze vnitřně vyrůst do místa - situace jiné, která bude odpovídat práci na sobě vykonané a odrážet kvality, které nosíme uvnitř sebe. Je zde však vždy i možnost se z daného místa propadnout. Tohle třeba už věděl i onen zmiňovaný přítel, nevěřil ale, že by se ho mohla někdy týkat i ta druhá varianta. Věřil, že roste.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Největší výzva - poznání svého stínu

(Robert, 24. 9. 2020 13:10)

Dobrý den, Jitko.
Děkuji Vám za doplnění a osvětlení problematiky. Je to pro všechny velmi poučné, že samotné schopnosti nestačí, nejsou-li podpořeny správnými postoji a odosobněním, jež usilujícího má zbavovat i těch nejmenších strusek sobectví, jež se v mystickém úsilí vždy vymstí, nejsou-li důsledně potřeny. Neboť i to jedno procento nedokonalosti, respektive morálních závad, se znovu rozvine do sto procentní nedokonalosti, praví Mistr Květoslav.
Proto uvádí: "Nestačí dodržovat morální předpisy duchovních nauk už během duchovního vývoje založeného na soustřeďování. V takovém případě jde totiž téměř vždy jen o formální mravní úsilí" (Drahokamy 1, str.119).
"Čeho je tedy třeba? Skončit s neodpovědným mystickým snažením, které je vlastně jen snažením psychickým. Začínat vždy se zušlechťováním citů, aby se rozvinula mravní síla čelit zavádějícím vjemům vznikem kritéria dobra a pravdy. Až snažící se dosáhne rozvinutí stavů blaženosti a dobra, bude i jeho intelekt světlejší a posvítí mu do problematiky operativních mentálních postupů. Tím bude zajištěn před duševním úpadkem a duchovním pádem do rozličných fantasmagorií, jež zavírají cestu k absolutnímu poznání a uzavírají člověka do zesílených osobních strastí, jako je zblbnutí a duševní omezenost" (Drahokamy 1, str.120).
S přátelským pozdravem Robert

Re: Re: Re: Re: Re: Správná a nesprávná askeze

(Kadio, 20. 9. 2020 21:22)

Dôležité je, aby to nebolo len citované z kníh, ale naozaj skúsenosť. Človek nieje k svetu pripútaný len cez druhú čakru. Áno, opísal si to až z energetickej roviny, otázka sa týkala roviny budhismu, ale aj tento popis je správny. Muž pozrie na peknú príťažlivú ženu (alebo opačne žena na muža), a energia ide do druhej čakry. Ale čo ju tam vedie, prečo sa tam berie. Čo konkrétne spôsobí, že energia nejde "hore" po energetickom kanáli, ale ide do druhej čakry. Čo spôsobí, že energia ide práve do druhého centra vedomia, prečo ju to tam smeruje. To prečo ju to tam smeruje, sa netýka len druhej čakry, ale aj ostatných centier vedomia.

Pýtam sa, aby bolo vidieť, že toto niesú len básničky, ale skúsenosti aj iných.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Správná a nesprávná askeze

(Filip, 20. 9. 2020 21:59)

Ahoj Kadio.

Pozor, tyhle otázky jsou právě ty neplodné spekulace,které můžou končit v šílenství. Proč to nebo ono. Jak. To je racionální mysl, která je omezená.

Moudrost pramení z klidu, kdy je "to" najednou objeví mimo mentální spekulace. Možná že mé příspěvky vedou k více spekulacím a svádí na scestí. Víš, co ti doporučím? Přečti si na netu nějaké zen koány. To ti pomůže.
Měj se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Správná a nesprávná askeze

(Kadio, 20. 9. 2020 22:14)

Filip, dostal si vecnú otázku. Tá otázka bola správna a týka chápania mechaniky psychiky a v závislosti na to aj energetiky človeka. Toto nieje neplodná otázka, ba naopak, bavíme sa PRIAMO O PRINCÍPE, a tam sa nedá špekulovať. Buď ho človek presne pozná, presne vie odkiaľ kam ide energia, alebo to nevie. Okrem iného, niečo v tomto smere písal už aj Robert, len to nieje takto v kocke a v súvislosti s inými vecami.
Ty si teraz nechtiac vytvoril situáciu, že vnútro zareagovalo rozrušením a takouto odpoveďou. Odložme prosím vnútorné hnutia, nemá to žiadne opodstatnenie alebo zmysel sa rozrušovať. Tie príspevky píšeme pre druhých, pre ich objasnenie, lepšie pochopenie.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »